UNDP u Srbiji pomaže socijalnu i ekonomsku inkluziju povratnika

1. July 2021.
Predstavnici Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Valjeva, Bujanovca i Novog Sada potpisali su danas Protokol o saradnji kojim je u Srbiji počela realizacija regionalnog projekta za pomoć u socijalnoj i ekonomskoj inkluziji povratnika iz EU, po Sporazumu o readmisiji.
Beta-ex3hhohycn.640x360_rss.jpg
Foto: Beta

Za projekat “Jačanje nacionalnih i loklanih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu”, koji se od 2020. do 2024. sprovodi i u Severnoj Makedoniji i Albaniji, predvidjeno je ukupno 4,6 miliona evra.

Protokol su potpisali stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi i pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović.

Kako je naglašeno, Valjevo, Novi Sad i Bujanovac odabrani su za učešće u projektu na osnovu broja povratnika koje imaju, postojećih usluga za integraciju, kao i saveta za migraciju i koordinatora za Rome, a za realizaciju projekta u Srbiju predvidjeno je oko 1,5 miliona evra.

Ukazano je da rešavanjem osnovnih uzroka i negativnih pokretača migracije Roma i ugroženih grupa, projekat treba da doprinese sprovodjenju šire agende socijalnog uključivanja na Zapadnom Balkanu.

Govoreći o problemima inkluzije povratnika, a pre svega Roma, Pikap je podsetila da se u Srbiju, prema zvaničnim podacima, od 2011. do 2019. iz EU vratilo oko 45.000 ljudi.

“Stvaran broj onih koji su se vratili, je medjutim znatno veći, jer se veliki broj ljudi vratio dobrovoljno i nisu zvanično evidentirani”, rekla je ona, navodeći da se migracije iz Srbije ka EU nastavljaju, kao i da stalno ima onih koji nisu u mogućnosti da ostanu tamo.

Kako je istakla, od ukupno evidentiranih povratnika u Srbiju po Sporazumu o readisiji 82 procenta su predstavnici romske zajednice.

Precizirala je da je naviše povratnika iz Nemačke, koji se součavaju sa problemom nalaženja mesta za stanovanje, školovanje dece, zdravstvene zaštite, nalaženja posla.

“Zato lokalne samouprave imaju ključnu ulogu kroz socijalnu zaštitu i zapošljavanje u stvaranju uslova za život ranjivih povratnika”, kazala je Pikap.

Precizirala je da je prvi zadatak koji ima sa partnerima na projektu, centrima za socijalnu zaštitu i zavoda za zapošljavanje je da se vide koje su potrebe povratnika, pre svega Roma, ali i da se postaraju da se glas povratnika čuje u obličavanju njihovih potreba.

“Od novog projekta očekujemo da uvedemo nove vrste usluga da pomognemo povratnicima, odnosno njihovoj deci u reintegraciji u obrazovni sistem, da dobiju zvanične dokumente, obuke za poslove, ali i mala finansijaska sredstva za one koji žele da počnu sopstveni biznis”, rekla je Pikap.

Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Enriko Visentin je kazao da socijalna inkluzija i jednake mogućnosti za sve treba da budu vrednost svakog modernog društva.

Dodao je da inkluzija Roma važno pitanje za pristupanje Srbije EU, podsetivši da je istraživanjem utvrdjeno da su pokretač migracija pre svega socijalni problemi sa kojima se supočavaju Romi.

“Stanovanje, dokumentacija, zapošljavanje i školovanje su ključni za potpunu integraciju u društvo”, rekao je on.

Dodao je da se očekuje da Vlada Srbije u ovoj godini usvoji i revidiranu Strategiju za inkluziju Roma, posebno se usmeravajući na potrebe povratnika, jer je ta populacija mlada i mora joj se dati prilika da se obrazuje i da ima zaposlenje.

Komesar Komesarijata za izbeglice i migracije Vladimir Cucić naveo je da Srbija sprovodi sporazum o readmisiji najbolje što može i da je deo akcionih planova u 122 lokalne samouprave.

Dodao je da readmisija nije lak proces za sprovodjenje, ali je naveo da veliku pomoć Srbiji u tome pruža EU.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković podsetio je na niz projekata, kao što je lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma, koje je ta lokalna samouprava sprovedi po pitanju inkluzije i raznih vrsta pomoći za romsku zajednicu.

“Izgradnja inkluzivnog društva i ekonomsko jačanje ranjivih kategorija je ključ razvoja bilo koje zajednice i važno je da Vlajevo ima kapacitet da sprovede svaki ovaj projekat”, kazao je on.

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović rekao je da su Romi u Srbiji i Evropi “u nezavidnom položaju zbog nezaposlenosti, neadekvatne zdravstvene zaštite, neobrazovanosti, opšte marginalizacije”.

Zbog toga smatra da će projekat sa UNDP omogućiti da se položaj najugroženije populacije značajno poboljša.

“Romi u Srbiji i Evropi su u nezavidnom položaju zbog nezaposlenosti, neadekvatne zdravstvene zaštite, neobrazovanosti, opšte marginalizacije”, rekao je on.

Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi ocenio je da će projekat značajno pomoći integraciji romske zajednice.

Dodao je da se u Bujanovcu već sprovodi niz projekata koji pomažu uključivanje ranjivih grupa, a posebno Roma u zajednicu, navodeći da je na primer svake godine u budžetu opštine predvidjena odredjena sredstva za te namene.

Projekat je deo IPA II akcionog programa koji sprovode UNDP, Svetska banka i Savet Evrope, za podršku ostvarivanju osnovnih prava romske zajednice i drugih ugroženih povratnika.

Click