„Srbija u doba korone – činjenice i dostignuća“ o ženama žrtvama nasilja

10. February 2021.
Žene žrtve nasilja su u stalnoj vanrednoj situaciji. Tokom epidemije mnoge usluge su bile nedostupne. Državno prihvatilište za žene žrtve nasilja se zatvorilo.
Beta-bvbulzsv8q.640x360_rss.jpg
Foto: Beta

Takođe, ekonomske posledice su se promenile. Istraživanje koje je radila NVO Atina na uzorku od 36 žena koje su ranije bile na njihovim programima je pokazalo da je 70% njih izgubilo posao u prva tri meseca trajanja pandemije.

Većina tih žena s obzirom da nema završenu osnovnu školu, nije ni konkuretna na tržištu rada.

“Frapantan podatak je da u Srbiji 14% stanovništva nema osnovnu školu, a među njima je najviše žena”, navodi Maja Savić, direktorka „Atina“.

Nasilje se u preko 80% slučajeva dešava u sopstvenom domu.

Analiza o zloupotrebama žrtava nasilja u digitalnom prostoru je takođe pokazala zabrinjavajuće podatke.

Na uzorku od 178 žena koje su bile u situaciji trgovine ljudima, 42% ispitanica preživelo je neki od oblika digitalnog nasilja (poput sajberproganjanja, osvetničkog objavljivanja eksplicitnog/pornografskog sadržaja, i dr.), dok je 65% bilo izloženo i digitalnim pretnjama, koje su najčešće za cilj imale zastrašivanje kako bi žrtve u krivično-pravnom postupku promenile ili povukle iskaz ili izjave.

“Nasilje u digitalnom prostoru ništa nije manje traumatično od nasilja u fizičkom prostoru”, ističe Marijana Savić.

Svi akteri moraju to ozbiljno da shvate i počnu da primenjuju i adaptiraju svoj rad kako bi efikasno reagovali i zaštitili te žene.

Detaljnu statistiku o ženama žrtvama nasilja i širu elaboraciju kroz pitanja i odgovore možete pogledati u video prilozima Evropskog pokreta u Srbiji. Govori Maja Savić, direktorka NVO „Atina“.

Click