Koalicija za REKOM: Pošto države ne žele, preuzimamo brigu za izradu popisa žrtava ratova

31. December 2019.
Koalicija nevladinih organizacija koja se zalaže za formiranje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova iz devedesetih godina na području nekadašnje Jugoslavije (REKOM) saopštila je danas da je, usled nedostatka političke volje u regionu, spremna da preuzme brigu za izradu poimeničnog popisa žrtava ratova devedesetih na području nekadašnje Jugoslavije.
mapaputa

“Koalicija za REKOM smatra da su odbijanjem da zajednički formiraju međudržavnu komisiju (REKOM), lideri i vlade postjugoslovenskih zemalja napravili još jednu istorijsku i političku grešku. Koalicija za REKOM na to odgovara – od poimeničnog popisa žrtava se ne sme odustati. Ona preuzima brigu i odgovornost da se taj posao završi do kraja”, navodi se u saopštenju.

Koalicija za REKOM je u saopštenju podsetila da su već ostvarili značajne rezultate u dokumentovanju ratnih žrtava i mesta zatočenja.

Precizirali su da je nevladina organizacija iz Hrvatske Documenta utvrdila identitet i okolnosti smrti najmanje 7.000 žrtava u ratu na području Hrvatske, beogradski Fond za humanitarno pravo je utvrdio identitet i uzrok smrti još 1.100 ratnih žrtava na području Hrvatske, državljana Srbije i Crne Gore.

Fond za humanitarno pravo iz Srbije i Fond za humanitarno pravo Kosovo su registrovali iz više izvora 13.500 žrtava u vezi sa ratom na Kosovu, a do danas su istraživači ove dve organizacije proverili identitet i okolnosti smrti najmanje 8.000 žrtava, a u toku su dodatno istraživanje i provera podataka o okolnostima smrti/nestanka oko 5.500 žrtava u periodu, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) iz Bosne i Hercegovine prikupio podatke o 96.000 žrtava u ratu na području BiH, koje je uz podršku FHP-a, 2012. godine, objavio u četiri toma.

Udruženje za tranzicionu pravdu, odgovornost i sećanje u BiH (TJAR) i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTJ) iz Banjaluke su do kraja 2019. godine dokumentovali više od 1.000 mesta zatočenja na području BiH, u kojima je u vreme rata više od 100.000 civila bilo zatočeno i izloženo nehumanom postupanju, piše u saopštenju.

Navodi se da su sudska veća Haškog tribunala van svake sumnje utvrdila identitet i odgovornu formaciju za smrt najmanje 14.000 žrtava ratnih zločina, a sudska veća u domaćim suđenjima identitet oko 2.000 žrtava ratnih zločina.

Koalicija za REKOM je na skupštini u Zagrebu 15. decembra donele zaključke u kojima je navela da dokumentovanje ratnih zločina i žrtava treba da se intenzivira povećanjem timova istraživača i analitičara, uključivanjem akademskih institucija u istraživački rad, dogradnjom postojećih baza podataka i jačanjem javne pažnje za perspektivu žrtava.

Zaključili su i da je potrebno da se ojača mreža pomirenja i tranzicione pravde u periodu od 2020. do 2023. godine uključivanjem u aktivnosti najmanje 100 organizacija u lokalnim zajednicama, kao i da se pruži podrška organizacijama mladih u suprotstavljanju netačnom prikazivanju sudskih i istoriografski utvrđenih činjenica i proizvodnji “nacionalnih istina”.

Click