Istraživanje: 81 odsto građana Srbije bilo svedok nasilja

12. December 2019.
U Srbiji je 81 odsto građana navelo da je bilo svedok nasilja, pokazalo je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti koje je uradilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna, predstavljeno danas.
melanie-wasser-j8a-TEakg78-
Ilustracija. Foto: Photo by Melanie Wasser / Unsplash

“Iskustvo sa psihičkim nasiljem imalo je 41 odsto ispitanih, a sa ekonomskim i fizičkim nasiljem po 15 odsto ispitanih”, rekla je na predstavljanju istraživanja savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Stojković.

Kako je dodala, u istraživanju se 32 odsto ispitanih izjasnilo da su im najbliža prijateljica odnosno prijatelj bili žrtve nasilja.

Prema mišljenju ispitanika, žene se sa diskriminacijom najčešće sreću u porodici, što smatra njih 37 odsto, kod zapošljavanja (17 procenata) i u oblasti zarada (10 odsto).

Stojković je navela i da se 89 odsto ispitanih izjasnilo da ume da prepozna nasilje, dok je njih 68 procena ocenilo da su građani Srbije delimično upoznati sa ljudskim pravima, a 58 odsto ispitanih smatra da je rodna ravnopravnost u Strbiji delimično ostvarena.

Kao razlog neprijavljivanja nasilja od strane žene, ispitanici su naveli da je to strah (38 odsto ispitanih), dok njih 24 odsto smatra da je razlog ekonomska zavisnost žrtve.

“Anketa će biti deo osnove za izradu strategije za sprečavanje i suzbijenje nasilja nad ženama u porodičnim i partnerskim odnosima, koja je planirana za period od 2020. do 2025. godine”, izjavila je državna sekretarka u Minisatrstvu rada Stana Božović i istakla da Vlada Srbije ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja.

Podsetila da su usvojeni Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je već dao rezultate jer je uveo nove mere poput hitnog udaljavanja nasilnika iz porodice, odnosno zabrana prilaska žrtvi.

Podsetila je i da je Srbija jedna od prvih deset zemalja koja je potpisala Istambulsku konvenciju Saveta Evrope, koja se odnosi na sprečavanje nasilja u porodici, čiji je rezultat i uvođenje nacionalnog SOS telefona za pružanje podrške ženama, koji radi bez prekida.

Prema njenim rečima, do sada je bilo više od 2.500 poziva, a izveštaji pokazuju da je direktna stručna, urgentna pomoć pružena u više od 1.200 slučajeva.

Pomoćnica ministra za rad Nina Mitić navela je da je planirano da se predlog strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodičnim i partnerskim odnosima završi do kraja marta 2020.

“Članovi tima za izradu strategije su predstavnici državnih organa, institucija, nevladinog sektora, akademske zajednice, a prvi put i predstavnici medija”, kazala je Mitić.

Istakla je da je strategija odgovor Srbije u poštovanju međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava, odnosno u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Enriko Visentini kazao je da su rodna neravnopravnost i nasilje nad ženama dve strane iste medalje protiv kojih se mora boriti pođednako.

“Nasilje nad ženama je nasilje nad polovinom svetskog stanovništva. To je kukavički čin protiv ranjive grupe i zaslužuje nultu toleranciju”, kazao je on.

Prema njegovim rečima, diskriminacija na osnovu pola, seksulano uznemiravanje i nasilje nad ženama su pitanja ljudskih prava, a način na koji se ti problemi rešavaju otkriva da li se živi u poštenom i pravičnom društvu.

Podsetio je da je istraživanje iz prošle godine pokazalo je da je tri od sedam žena navelo da je doživelo fizičko ili seksualno nasilje, već od 15. godine, dok je više od dve trećine smatralo da je nasilje uobičajeno u njihovoj zajednici.

Visentini je ukazao da je zato važna dosledna primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i koordinacija svih nadležnih službi, kako bi se za sve u Srbiji obezbedila ista zaštita.

Istakao je i da je jednakost žena i muškaraca osnovna vrednost EU i da zato podržava promene u cilju dostizanja pune rodne ravnopravnosti.

Anketa je sprovedena na uzorku od 560 ispitanika iz čitave Srbije, a u okviru kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”, od 25. novembra, Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Click