EPS Distribucija nije više u sastavu EPS-a

18. June 2021.
Operator distributivnog sistema EPS Distribucija nije više u sastavu Elektroprivrede Srbije (EPS) i od sada posluje pod imenom Elektrodistribucija Srbije.
andrey-metelev-qpAOxji4dAo-unsplash
Ilustracija. Foto: Andrey Metelev / Unsplash

EPS je preneo na Republiku Srbiju, koju zastupa Vlada, celokupan osnivački i vlasnički udeo u EPS Distribuciji.

Kako je objavio EPS, to javno preduzeće nastavlja da se bavi svojom osnovnom delatnošću – proizvodnjom električne energije i snabdevanjem gradjana i privrede.

Posao distribucije električne energije od prenosnog sistema do krajnjih korisnika, izgradnje i održavanja distributivne mreže, čiji deo su i merni uredjaji, priključivanja na mrežu i očitavanja brojila, kao i prekidi u napajanju električnom energijom, u potpunosti je od sada odgovornost Elektrodistribucije Srbije.

Vlada Srbije donela je januara ove godine odluku o izmenama osnivačkog akta EPS Distribucije kojim je promenjeno njeno ime u Elektrodistribucija Srbije i uredjeno poslovanje operatora.

Click