VIDA art – Artefakt Slana (arheološki kamp u uvali Slana)

12. October 2022.
U organizaciji SNV-ovog Odjela za kulturu grupa neovisnih istraživača iz područja arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i komparativne književnosti sudjelovala je od 10. 9. do 18. 9. 2022. na Međunarodnom arheološkom kampu.
maxresdefault

Ovaj je kamp dio većeg baštinskog projekta koji uvalu Slanu promatra kroz pitanja naslijeđa i baštine neovisno o tome ima li mjesto nekadašnjeg koncentracijskog logora takav institucionalni, znanstveni i širi društveni status u Hrvatskoj. VIDA je snimila dio radnog dana ovih istraživača i istraživačica.

Click