Dve godine borbe da Bor postane bezbedan, pristupačan i saobraćajno uređen

9. August 2022.
Povodom dve godine rada našeg udruženja rešili smo da kratkim video spotom hronološki ispratimo našu borbu za saobraćajno i urbanističko uređenje grada Bora.
2 (2)

Kroz naš rad nas vodi činjenica da se uređenost i veličina jedne zajednice ogleda u njenom odnosu prema najslabijima, a da ulica, kao osnovni arhitektonski prostor grada nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već pripada i drugim učesnicima u saobraćaju.
Zbog toga smo i celokupan naš rad posvetili deci, pešacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom.

Naši projekti se zasnivaju na primeni “Humanog inženjeringa”, konceptu koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju Borani.

Reč je o konceptu koji se kod nas praktično ne primenjuje, a koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora, uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.

Naš rad je dostupan na www.sigurnestaze.com i u protekle dve godine smo:

1. Izdali udžbenik „Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja“ i besplatne primerke uručili osnovnim školama na teritoriji grada Bora, Zaječara, Negotina i Boljevca;
2. Dizajnirali GIS platformu za strateško upravljanje biciklističkim saobraćajem na teritoriji grada Bora (www.bicibor.rs);
3. Dizajnirali GIS platformu za optimizaciju, opservaciju i upravljanje održivim javnim prevozom u Kragujevcu (www.ekobus.rs);
4. Dizajnirali GIS aplikaciju za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora (www.pristupacnostbor.com);
5. Dizajnirali GIS platformu za urbanu mobilnost i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora (www.mobilitybor.com);
6. Objavili tri analize i istraživanja i naši projektu su predstavljeni na pet konferencija i u Domu Narodne skupštine R. Srbije;
7. Održali preko četrdeset edukativnih radionica i preko deset javnih tribina, sproveli dve peticije i uputili osam inicijativa GU Bor;
8. Dobitnici smo plakete za inovativan startap poduhvat i primenu IKT-a u aktivizmu;

Dve godine bile su sasvim dovoljne da naše udruženje svojim inovativnim i kreativnim radom bude prepoznato na nacionalnom i međunarodnom nivou i da naše projekte podrže domaći i strani donatori.

U spotu u kome je predstavljen naš rad su učesvovali Igor Velić (Sigurne staze), Goradana Miletić-Svirčev (Sigurne staze), Nemanja Nikolić (MTB grupa Bor), Miroslav Ćirić (Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Bor) i Marija Grujić (Sigurne staze). Cilj našeg udruženja je da grad Bor postane bezbedan, pristupačan i saobraćajno i urbanistički uređen! Ovaj spot se realizuje uz podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Mišljenje koje je izneto u spotu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

 

Click