Da se Bor vrati deci, pešacima i osobama sa invaliditetom

19. November 2021.
Spot koji je pred Vama je nastao u sklopu projekta “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora (mobilitybor.com)”.
4 (1)

Projekat je namenjen ranjivim učesnicima u saobraćaju (deca, pešaci, biciklisti, osobe sa invaliditetom, majke sa malom decom itd.) i problemima sa kojima se svakodnevno susreću u Boru. U spotu u kome su predstavljeni saobraćajni problemi i stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Boru su učesvovali Igor Velić (Sigurne staze), Dragana Dragićević (Iz kruga Bor), Nemanja Nikolić (MTB grupa Bor) i Katarina Vasiljević.

Kroz projekat nas je vodila činjenica da se uređenost i veličina jedne zajednice ogleda u njenom odnosu prema najslabijima. I da ulica kao osnovni arhitektonski prostor grada nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već pripada i drugim učesnicima u saobraćaju.

Projekat se zasniva na primeni “Humanog inženjeringa”. Konceptu koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreća stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju Borani.

Spajanjem koncepta Humanog inženjeringa i softverskog inženjeringa nastao je i privi GIS softver za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope. Softver je dostupan na mobilitybor.com.

Projekat  je predstvaljen na međunarodnoj konferenciji “Bezbednost saobraćaja u loklanoj zajednici , u Domu Narodne skupštine R. Srbije 6. CIVINET forumu mreže Jugoistočne Evrope za urbanu mobilnost.

Društvo za informatiku Srbije dodelilo je Plaketu udruženju Sigurne staze za ovaj inovativan start up poduhvat i za izvanredne doprinose u razvoju informacionih tehnologija u 2021. godini.

Iako je naš projekat priznat na međunarodnom i nacionalnom nivou grad Bor ga nije podržao!

Kako bi se saobraćajni problemi u našem gradu rešili  podneli smo sledeće inicijative GU Bor:

Smatramo da je došlo vreme da se Bor vrati deci, pešacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom!

Click