Javni interes

6. October 2020.
Izgleda da je trebao da se promeni gradonačelnik Kragujevca da bi u tom gradu nakon šest godina počeo da se primenjuje Zakon o javnom informisanju i medijma. Ignorantski odnos Radomira Nikolića (koji niko iz vlasti nikada nije osudio niti je on lično ni profesionalno sankcionisan!) godinama je lišavao tamošnje medije i novinare novčanih sredstava kojima bi trebao da se štiti i promoviše javni interes.
1604foto-BETAPHOTO-IVAN-MITIC
Veran Matić. Foto: BETAPHOTO/ IVAN MITIC

Piše: Veran Matić

Posetom kragujevačkom Medijskom skloništu novi gradonačelnik Nikola Dašić najavljuje svojevrstan zaokret koji će biti kompletiran tek kada status Radio-televizije Kragujevac bude usaglašen sa krovnim medijskim zakonom koji je odavno predvideo izlazak države iz vlasničke strukture medija, što sa RTK još uvek nije slučaj. A pohvale će Dašić dobiti kada pare na konkursima za projektno sufinansiranje budu raspodeljene drugačije od načina kojim se ta sredstva godinama dele u Beogradu, Nišu, Novom Sadu…

Novac građana deli se i portalima koji su prema monitoringu Saveta za štampu za tri meseca čak 2.829 puta prekršili Kodeks novinara. Analizirani mediji se u najvećoj meri nisu pridržavali pomenutog Kodeksa prilkom izveštavanja o tragedijama, nepotrebno otkrivajuči detalje nesreća ili informacije o žrtvama.

U tu grupu spada i izveštavanje o nasilju prema ženama. Analizu medijskog izveštavanja već drugu godinu za redom sprovodi grupa „Novinarke protiv nasilja“ uz podršku UNDP-a. Istraživanje je obuhvatilo više od 11.000 članaka i priloga objavljenih u elektronskim i štampanim medijima tokom 2019. godine. Rezulati su krajnje zabrinjavajući: u čak 45% slučajeva načela profesionalnog izveštavanja prekršena su u samom naslovu, a u čak 40% izveštaja o nasilju prema ženama objavljenih tokom prošle godine, mediji su koristili senzacionalističke ili stereotipne izraze za nasilje, žrtvu ili nasilnika, dok je više od trećine medijskih tekstova sadržalo detalje nasilja ili ubistva. Da ne govorimo o tome da su izrazi „zbog“, „jer“, „zato“ često korišćeni u kontekstu opravdanja za nasilnike ili umanjenja njihovog dela.

Sveprisutna argumentacija praćena pomenutim rečima služi nam kao savršeno opravdanje za zapaljivu debatu ko (ni)je novinar, kome i zbog čega treba pružiti zaštitu. U tom smislu mi se čini da je jedan od poslednjih tvitova Vukašina Obradovića dao odgovor koji miri strasti i približava polarizovane stavove fokusirajući se ne na zvanje, već na rad u javnom interesu.

Javni interes je po prvi put definisan u Zakonu o javnom informisanju i medijima i Zakonu o javnim medijskim servisima, između ostalog, kao „istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije“, jer „svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju“. I zato treba i mora svuda da se sledi, čuva i dosledno promoviše – od Kragujevca preko Vranja do Beograda i šire.

Click