Ime ulice

21. December 2020.
Odluka gradskih vlasti da novinari dobiju ulice u Beogradu je dobra. Znam da postoje i drugačija mišljenja, ali je jasno da ne postoji tema u vezi koje ćemo se svi složiti.
_MG_7002
Foto: Nebojša Babić

Piše: Veran Matić

Voleo bih da sledeći put ne čekamo da prođe novih deset godina kako bi neki zaslužni novinar ili novinarka dobili ulicu u glavnom gradu. Posebno je značajno kada je reč o kolegama koji su streljani zbog posla kojim su se bavili.

Podsećam da je pre tačno deset godina Slavko Ćuruvija dobio ulicu i da je oba puta inicijator ove ideje bilo Udruženje novinara Srbije.

Bilo bi dobro da se sledeći put proširi broj predlagača i nadam se da je moguće načiniti konsenzus u vezi sa imenima koleginica i kolega koji nesporno zaslužuju ulicu.

Odluka o dodeli ulica novinarima bi se savršeno uklapala u ocenu ministra Selakovića da je „Srbija svesna značaja slobode medija“ da nas u tome ne demantuje surova realnost.

Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije je ponovo odloženo za februar 2021. godine, baš kao i suđenje napadačima na Milana Jovanovića koje ulazi u treću kalendarsku godinu.

Pozitivna vest tokom prošle nedelje bila je da je prvostepeni sud odbacio tužbeni zahtev Dragoljuba Simonovića protiv Željka Matorčevića i redakcije „Žig info“.

Sve ostalo u vezi sa bezbednošću novinara u regionu, Evropi i svetu je krajnje zabrinjavajuće. Na to ukazuju i Reporteri bez granica koji podsećaju vlasti Hrvatske, Makedonije i Srbije na pretnje koje su upućene medijskim radnicima.

U Evropskoj uniji je tokom ove godine napadnuto 140 novinara.

Komitet za zašititu novinara ističe da je ova godina rekordna po broju uhapšenih novinara.

Sve ovo treba da ima u vidu novoformirana Vladina Radna grupa za zaštitu novinara koja je prošlog četvrtka održala konstitutivnu sednicu.

I da brzo i efikasno radi pokazujući da postoji politička volja i iskrena posvećenost rešavanju problema bezbednosti novinara.

U protivnom biće to još jedan, novi razlog za kritiku i neefikasnost u kojem je forma nadvladala nad suštinom.

Kada se postavljaju pitanja o svrsishodnosti još jedne radne grupe, važno je dati kompletne informacije i reći da je Stalna radna grupa za bezbednost novinara koja je napunila 4 godine postojanja, osnovana memorandumom između Republičkog javnog tužilaštva, MUPa i novinarskih udruženja. Nije pravno lice, državno telo, i pokriva samo deo problema sa kojima se suočavaju novinari – krivično pravnu. Sve što ne pokriva krivični zakon, a to je mnogo šira lepeza ugrožavanja bezbednosti novinara, nije pokriveno mandatom Stalne radne grupe.

Nije uspostavljen ni aparat, koordinacija između ovih organizacija, kontakt tačaka i novinara čija je bezbednost ugrožena…

Isto tako, Kancelarija Zaštitnika građana ima projekat u kojem se nalaze sva udruženja i sindikati, kako bi se definisali pravno svi oblici ugrožavanja novinara a ne samo krivično pravni. Ali ponovo nema direktne veze sa nadležnim organima.

Ideja nove radne grupe je da bude neka vrsta kišobrana nad postojećim grupama, da koristi sve rezultate njihovog rada i na redovnim mesečnim sastancima sa predsednicom vlade i nadležnom ministarkom kulture i informisanja operacionalizuje sve ideje koje su vezane za preventivu, pretnje i nasilje prema medijima i novinarima. To je moguće raditi kroz osnaživanje bezbednosnog mehanizma, prvenstveno MUP-a (npr. predložio sam da se formira specijalizovani tim sa inspektorima koji su imali iskustva sa istragama vezanim za nasilje nad novinarima). Taj tim bi se bavio najbitnijim slučajevima, zajedno sa predstavnicima lokalne policije, ali i analizom nerešenih slučajeva nasilja nad novinarima iz neposredne prošlosti, analizom tipičnih slučajeva i preduzimanjem istraga povodom istih, radio bi bezbednosne procene za novinare i redakcije koji su najčešće mete.

Nova radna grupa može uticati na hitno uspostavljanje komunikacionog kanala između novinara i sistema zaštite, i za finansiranje tog sistema, pravnog SOS telefona, pravne podrške koja je jako važna u preciziranju prijava tužilaštvu, ili preciziranju tužbi protiv onih koji su ugrozili bezbednost. Svaku od inicijativa moguće je ugrađivati u promene zakona koje će uslediti, a na osnovu Medijske strategije, bilo da su zakoni o informisanju ili je reč o krivičnom zakonu.  Za sve nas iz medijske zajednice važno je da se iskoristi svaki prostor kako bi učinili što više za zaštitu novinara.

Veoma brzo po početku rada ove nove Radne grupe postaće jasno da li postoji iskrena želja da se popravi stanje kada je reč o bezbednosti novinara. Ili je samo u pitanju stvaranje okolnosti da se nekom novinaru, žrtvi, za desetak godina da ulica…

Slične objave

Click