Vislava-Simborska-IZABRANE-PESME_slika_O_77800141-1280x941.jpg
Javni servis8. December 2020.
Teško je reći išta novo kada je reč o femicidu, podatku da je do danas u ovoj godini ubijeno 22 žene. Sasvim slučajna podudarnost je čitanje pesme Vislave Šimborske.
Untitled-1-1.jpg
Javni servis10. November 2020.
Knjiga „Ne ubiti pricu drozda“ sadrži skoro dvesta tekstova kolumni Branislava Petrovića (ime za pismenu upotrebu) dok je Brana ime za usmenu, objavljenih između 1967. i 2000.te godine u raznim listovima. Priređivač knjige Miodrag Raičević dodao je još sedam neobjavljenih tekstova iz rukopisne ostavštine. Javni servis će pored pesme Slobodan Milošević preneti još zanimljivih izvoda iz ove neprocenjive knjige.