5337175_ljc_ls.jpg
Javni servis20. June 2021.
Što je to što baš kod Ljuba Čupića tako snažno iritira ove naše domaće mrakove, što ih tjera da ubijaju ubijenog? Zašto im izgleda toliko živ da moraju da ga dodatno upucavaju? Što čitaju takvi u onom osmjehu?
valentin-salja-3MacjFknItA-unsplash-1-1280x853.jpg
Javni servis4. May 2021.
Jugoslavija nije ideal, nije ideologija, još manje komunizam, nije politika a ni bratstvo i jedinstvo. Jugoslavija je neponovljivi zbir mirisa, ukusa i uspomena koje nosimo o ljudima koji nisu više sa nama i stvarima kojih više nema. Istorije se falsifikuju, ukusi i mirisi ne mogu.