Sačuvano kulturno nasleđe Bosne i Hercegovine

23. July 2019.
Fondacija za zaštitu kulturnog nasleđa sa sedištem u Sarajevu funkcioniše već desetak godina i za to vreme vrhunskim skenerima, presnimljena je velika količina kulturnih dobara, dokumenata sa prostora cele Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost neophodna je u celom regionu i postoje svi uslovi da se institucije koje imaju potrebu da sačuvaju svoje istorijsko i kulturno blago od propadanja, mogu se javiti ovoj fondaciji.

 

Click