Svetski dan Roma i Romkinja – Siromaštvo, diskriminacija i stigmatizacija

8. April 2022.
Godinama unazad, Svetski dan Roma i Romkinja u Srbiji obeležava se prigodnim saopštenjima nadležnih državnih organa i uveravanjima kako se predano radi na unapređenju položaja romske nacionalne zajednice.
PROSLAVA TETKICE BIBIJE
Foto: BETAPHOTO/KONSTANTIN NOVAKOVIC

Izvor: a11initiative.org

U praksi, Romi i Romkinje se decenijama suočavaju sa brojnim sterotipima i predrasudama, koji utiču kako na opštu percepciju položaja Roma u društvu, tako i na javne politike, nacionalne i lokalne propise, pa čak i na načine na koje se ti propisi u Srbiji primenjuju.

Situacija u tom smislu nije previše različita ni u drugim zemljama regiona, pa ni Evrope. Romi i Romkinje su sistemski i istorijski jedna od najisključenijih nacionalnih zajednica na evropskom prostoru.

Činjenica da su pripadnici romske nacionalne zajednice najsiromašniji i da teško dolaze do posla na tržištu rada, pa su zbog toga neretko korisnici socijalne pomoći, često utiče na to da se Romi i Romkinje doživljavaju kao „paraziti“ i neradnici, ili osobe koje pokušavaju da prevare sistem.

Istina je sasvim drugačija. Romi i Romkinje najčešće obavljaju najteže poslove u Srbiji. Njihovi poslovi su pretežno izvan regularnog tržišta rada, najčešće bez ikakve sigurnosti koja proizlazi iz radnog odnosa. U velikom broju slučajeva, to su i poslovi koji svode na sakupljanje sekundarnih sirovina, koji su fizički naporni i predstavljaju ozbiljan rizik za njihovo zdravlje i bezbednost.

Zbog izuzetno teških uslova stanovanja i činjenice da u podstandardnim romskim naseljima u Srbiji oko 40 000 stanovnika živi bez pristupa pijaćoj vodi, a oko 30 000 bez struje, Romi i Romkinje žive kraće od ostatka populacije i često u stalnom strahu od prinudnih iseljenja, kako iz neformalnih naselja u kojima žive, tako i iz socijalnih stanova u kojima su troškovi stanovanja nepriuštivi za najsiromašnije.

Nemogućnost da ostvare ekonomska i socijalna prava, Rome i Romkinje u Srbiji stavlja u položaj koji je jako daleko od ideala slobodnog čoveka, onako kako je taj ideal zamišljen u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Njihovo siromaštvo i socijalna isključenost, često su razlog i za nedostatak političkog predstavljanja i nemogućnost da se njihov glas čuje – bilo u institucijama, bilo izvan njih.

Zbog toga, 8. aprila, na Svetski dan Roma i Romkinja, želimo da podsetimo da aktuelne priče o kupovini glasova ili priče o lenjim Romima koji zloupotrebljavaju sistem, nisu ništa drugo do posledica sistemskog zanemarivanja položaja ove zajednice i brojnih štetnih politika, propisa i praksi koji ih dodatno stigmatizuju i isključuju iz društva.

Click