Sve u vezi sa parkiranjem na mesta obeležena za osobe sa invaliditetom – Nema opravdanja, ali ima kazna

31. October 2020.
Koliko iznosi kazna za nesavesne vozače koji svojim vozilima zauzmu ova mesta, ko sve može da ih kazni i kada će ih „pauk“ sigurno odneti, a kada uopšte neće da dođe. Ko ima pravo da se parkira na opšta, a ko na posebna mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom i koja je procedura za izdavanje godišnjih nalepnica.
robert-ruggiero-EHil9yGtKak-unsplash
Ilustracija. Foto: Robert Ruggiero/Unsplash

Nije lako živeti sa invaliditetom, nigde na svetu, a pogotovo ne u Srbiji. Naša zemlja po mnogo čemu zaostaje kad su u pitanju uslovi života ovih osoba, a doprinos tome u velikoj meri daju i bahati vozači koji se bez ikakve griže savesti nepropisno parkiraju na mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom. U Beogradu se to dešava svakodnevno, a najčešća opravdanja onima koji to čine su „Šta da radim kad nigde nema mesta..“ i „Stao sam samo na pet minuta“. Koliko može da košta tih pet minuta, ko treba i može da kazni ovakvo ponašanje, a ko uopšte ima pravo da se parkira na ovakva mesta? U potrazi za odgovorima na ova i sva druga pitanja u vezi sa ovom temom, razgovarali smo i sa saobraćajnom policijom i sa komunalnom milicijom, a kontaktirali smo i Sekretarijat za saobraćaj i Upravu grada Beograda. Evo šta smo sve saznali i šta je, na neki način, i nas iznenadilo.

Kad dolazi „pauk“

Bespravno parkiranje na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom zabranjeno je i Zakonom o bezbednosti saobraćaja i Gradskom odlukom o javnim parkiralištima, što znači da takav prekršaj može sankcionisati i saobraćajna policija i komunalna milicija, zavisi ko pre naiđe na lice mesta. I u jednom i u drugom slučaju, kazna je ista i iznosi 5.000 dinara s tim što se nesavesnom vozaču uručuje prekršajni nalog tako da ima mogućnost da u roku od osam dana plati samo polovinu.

Osim toga, i jedan i drugi pomenuti organ ovlašćeni su da izdaju nalog Parking servisu da tako parkirano vozilo ukloni, a onda će vlasnik morati da plati i troškove odnošenja koji zavise od mase vozila upisane u saobraćajnu dozvolu i propisani su cenovnikom istaknutim na zvaničnom sajtu JKP Parking servis i na blagajnama objekata sa kojih se preuzimaju odneta vozila. Dakle, sve je jasno, a savet osobama sa invaliditetom kojima neko zauzme mesto je da ipak pozovu komunalnu miliciju jer će oni brže doći, s obzirom na to da saobraćajci imaju mnogo šire nadležnosti, pa samim tim i više posla.

Kako je u tržnim centrima

Malo komplikovanija situacija je kada se ista ova stvar desi na parkingu nekog od tržnih centara, a u praksi je baš to čest slučaj, kao što smo pokazali u emisiji SAT od 11. oktobra. Tamošnji parking prostori su praktično privatno vlasništvo i teoretski ne spadaju u javna parkirališta, što znači da se na njih ne odnosi pomenuta gradska odluka, ali ni Zakon o bezbednosti saobraćaja, za čije sprovođenje se stara saobraćajna policija. Drugim rečima, ispada da niko nije nadležan za ono što se dešava na tim mestima i da one koji se tamo bahato parkiraju na mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom, nema ko da kazni. Srećom, u praksi nije baš tako.

– Sva parkirališta na koja je ulaz slobodan i na koja svako može da uđe, smatraju se javnim, bez obzira na to što pripadaju tržnom centru  i ako nas neko pozove, ili mi sami vidimo da se tamo neko parkirao na mesto koje je rezervisano za osobe sa invaliditetom, mi ćemo takvog vozača kazniti – kaže Ivan Divac, vršilac dužnosti sekretara komunalne milicije u Beogradu.

Ovakvo tumačenje zvanično su nam potvrdili i iz Sekretarijata za informisanje gradske uprave Beograda. Evo šta tačno piše u njihovom zvaničnom odgovoru:

– Garaže koje se nalaze na korisničkim parcelama objekata za javno korišćenje namenjene su za javno parkiranje ali nisu u nadležnosti Sekretarijata za saobraćaj ili JKP „Parking servisa“ već vlasnici korisničkih parcela mogu definisati načine pod kojima se ova parkirališta mogu koristiti. Prema Pravilniku o tehničkim standardima pristupačnosti prilikom izgradnje objekata, najmanje pet odsto od ukupnog broja parking mesta mora biti namenjeno za osobe za invaliditetom. Nepoštovanje saobraćajne signalizacije od strane bahatih vozača na korisničkim parcelama ili u objektima za javno korišćenje predstavlja komunalni problem, a kažnjavanje prestupnika u nadležnosti je Komunalne milicije.

Dakle, slobodno zovite komunalnu miliciju kad god vidite da se neko bez prepoznatljive plave nalepnice na prednjem vetrobranu, parkirao na mesto koje je obeleženo za osobe sa invaliditetom. To je jedino što svaki savestan čovek može učiniti kako bi se makar na neki način zaustavili oni koji ionako težak život ovih osoba još dodatno zagorčavaju. A nadležni iz gradske vlasti da što pre propišu pravila ponašanja i na privatnim parkinzima dostupnim većem broju ljudi, kako bi sankcije prema nesavesnim vozačima bile i u potpunosti pravno utemeljene.

Ž. Regoda

Kako do nalepnice

Da bi mogla legalno da se parkira na obeleženo parking mesto, osoba sa invaliditetom treba da podnese pismeni zahtev na šalteru pisarnice Sekretarijata za saobraćaj u ulici 27. marta broj 43-45. Uz to, potrebno je priložiti i Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu izdato za tekuću godinu, kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, ili popuniti izjavu, kojom podnosilac zahteva potvrđuje da Sekretarijat za saobraćaj po službenoj dužnosti može preuzeti rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu. U roku od 30 dana započinje se rešavanje zahteva i ukoliko rešenje bude pozitivno, Sekretarijat za saobraćaj o tome obaveštava podnosioca zahteva, koji se obavezuje da po prijemu rešenja, u JKP Parking servis preuzme nalepnicu za korišćenje rezervisanog parking mesta, ili parking kartu za osobe sa invaliditetom.

Ukoliko je reč o vozilu sa ugrađenim ručnim komandama, podnosiocu zahteva se izdaje nalepnica i u tom slučaju se JKP Beograd put istovremeno dostavlja rešenje za obeležavanje rezervisanog parking mesta.  Po prijemu rešenja, Beograd put obeležava rezervisano parking mesto (sa brojem registarske oznake) za osobe sa invaliditetom u roku od 15 dana u zavisnosti od vremenskih uslova. Ako vozilo nema ručne komande i procenat invalidnosti je manji od 80 odsto, vlasnik nema pravo na posebno mesto i od Parking servisa će dobiti parking kartu sa kojom, u narednih godinu dana, može da se parkira na bilo kojem mestu obeleženom za osobe sa invaliditetom.

 

Gde piše da ne sme

U Članu 19. gradske Odluke o javnim parkiralištima piše da je na javnim parkiralištima zabranjeno parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, a u  Članu 66. Zakona o bezbednosti saobraćaja piše da vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku.

SAT medija grupa se kroz televizijsku emisiju koja se emituje na RTS i SATplus časopis pridružio aktivno kampanji Srbija bez barijera koju realizuju Srpski filantropski forum i Koalicija za dobročinstvo koju čine

Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv, Trag fondacija, Forum za odgovorno poslovanje, Privredna komora Srbije i Katalist Balkans a povodom Nacionalnog dana davanja.

Kampanja i Nacionalni dan davanja realizuju se u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanja koji finansira Američka Agencija za međunarodni razvoj USAID.

SAT media grupa nastaviće da problemski i atraktivno predstavlja najvažnija pitanja diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Click