Sigurne staze dobitnik nagrade za građanski ktivizam

13. December 2021.
Godišnja nagrada za Pokretače promena koja se dodeljuje se u okviru projekta „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” pripala je Igoru Veliću, master inž. saobraćaja, predsedniku Udruženja Sigurne staze iz Bora za upotrebu IKT-a u aktivizmu.
4 (2)

Nagrada je dodeljena za ostvarene rezultate projekta “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora” u sklopu koga je nastao prvi GIS softver za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope “Mobility Bor”. Kao i za unapređenje bezbednosti saobraćaja ranjivih učesnika u saobraćaju (dece, pešaka, biciklista i osoba sa invaliditetom) i promociju koncepta održive urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora.

“Iskreno govoreći nagradu nismo očekivali. Kod nas je inženjerska struka marginalizovana i ponižana! Možemo slobodno reći da ne učestvuje u društvenom i javnom životu, a i za tako nešto joj se ne daje dovoljno prostora. Takođe, strukovna udruženje nisu aktivna i ne dejstvuju u svom punom potencijalu iako imaju šta da ponude društvu i zajednici u kojoj žive i rade.

Ovu nagradu vidimo kao motivaciju i prepoznavane inženjerske struke kao faktora koji može i ume da stvara. I da kroz konkretan rad zasnovan na podacima i nauci donosi promene na državnom i loklanom nivou”, naglašava Velić.

Građani, aktivisti, pokretači promena u našem društvu neretko nailaze na prepreke u svom delovanju i pokušaju da okupe zajednicu radi unapređenja kvaliteta života i stvaranja pravednog i demokratskog društva. Njihova razmišljanja, ideje i pozivi na delovanje nailaze na otpor već u neposrednoj okolini usled straha od promena, nepoverenja u građanina/e koji pozivaju na promenu, i odsustva nade da se nešto može promeniti”, naglašavaju predstavnici Beogradske otvorene škole.

Iako je naš projekat predstavljen u Domu Narodne skupštine R. Srbije, međunarodnoj konferenciji  ”Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici” i na 6. CIVINET forumu mreže za održivu urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope, keratori sistema u Gradskoj upravi u Boru nisu podržali naš projekat!”, dodaje Velić.

Ovo priznanje dodeljuje Beogradska otvorena škola, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) od 2019. godine.

Više o konferenciji i dodeli nagrada pročitajte na narednom linku.

Više o dodeli Plakete našem udruženju za inovativan Strat Up poduhvat u 2021. god. pročitajte na narednom linku.

Click