Projekat urbane mobilnosti “Sigurne staze” na 15. Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici

30. June 2020.
Na 15. međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, koja je održana od 24. do 27. juna tekuće godine u Vrnjačkoj banji, Igor Velić, master inž. saobraćaja iz Bora je kao stručni saradnik GIS udruženja Srbije i predsednik udruženja za bezbednosti saobraćaja „Sigurne staze“, predstavio jedinstven projekat “Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru” koji je od Ujedinjenih Nacija uvršten u top pet projekata za 2019. god.
45-04
Fotografije preuzete sa portala Sigurne staze

Ovo je druga međunarodna konferencija na kojoj je GIS udruženje Srbije predstavilo svoj projekat koji upotrebom novih tehnologija omogućava lakše upravljanje bezbednošću saobraćaja u zoni škole i gravitacionom području škole.

Celokupan projekat je dostupan na www.bor.sigurnestaze.com.

U okviru dve radionice posvećenje primerima dobre prakse u jedinicama lokalne samouprave Velić je istakao značaj upotrebe otvorenih podataka (open data) radi lakšeg donošenja odluka i razvoj mobilnih i web aplikacija koje omogućavaju lakše upravljanje bezbednošću saobraćaja i koje u znatnoj meri unapređuju bezbednost dece u saobraćaju.

Razvoj mobilnih i veb aplikacija na primeru bor.sigurnestaze.com imaće svoju primenu i u novim projektima koji se planiraju na nivou Republike Srbije za razvoj pametnih gradova (smart city) u vidu novih funkcionalnosti i mogućnosti pregleda, unosa i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim učesnicima u saobraćaju da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja bezbednosti u saobraćaju.

Više o mobilnoj aplikaciji pogledajte na sledećem linku.

Na promociji je pokazano ne samo koliko su ovakvi projekti, i pre svega aplikacija o bezbednosti dece u saobraćaju, neophodni svakom gradu, nego i kolika je važnost otvorenih podataka za kreiranje boljeg, bezbednijeg, humanijeg i uspešnijeg života na svakodnevnom nivou, i u svakoj zajednici.

U pokrenutoj diskusiji koju je izazvao ovaj jedinstven projekat Velić je najavio da GIS udruženje Srbije zajedno sa udruženjem “Sigurne stazeradi na razvoju još jedne mobilne aplikacije namenjene učenicima i roditeljima osnovnih i srednjih škola u Boru, koja će predlagati bezbednu rutu kretanja od kuće do škole, izbegavajući objektivno i subjektivno opasne lokacije u gradu.

U tome i jeste poenta rada sa otvorenim podacima korišćenjem novih tehnologija – saradnja svih direktnih i indirektnih učesnika na prikupljanju, obradi, analizi podataka kako bi se ponudilo najefikasnije rešenje, naglašava Velić.

Prezentacija nove aplikacije i niza novih funkcija koje će znatno olakšati rad u indentifikovanju problema bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora, očekuje se na predstojećoj međunarodnoj konferenciji koja će u oktobru održati u Banja Luci.

Nepostojanje odgovarajuće finansijske podrške nas sprečava da poboljšamo svoj rad na izradi novih aplikacija, koji bi doprineo smanjenu broja saobraćajnih nezgoda. S tim u vezi, nadamo se da će grad Bor konačno javno stati iza našeg rada i time podržati priču o upotrebi novih tehnologija.

Takođe, ukoliko postoji zainteresovanost kompanija i drugih investitora, koje bi mogle da iskoriste pun potencijal naše ideje, GIS udruženje Srbije u saradnji udruženjem “Sigurne staze” je voljno za uspostavljanje odgovarajuće poslovne saradnje – objašnjava Velić.

Na kraju konferencije, Velić je istakao da je razvoj novih tehnologija važan u cilju pametnijeg donošenja odluka i da će svakako doprineti  da se broj saobraćajnih nezgoda smanji i deca dobiju sigurne putanje kretanja od kuće do škole i istakao, da je model koji je razvilo GIS udruženje Srbije primenjivo na svaki grad i opštinu u Srbiji.

Velić je napomenu da je na portalu bor.sigurnestaze.com data  saobraćajna signalizacija i saobraćajne nezgode koje su se desile u poslednjih pet godina. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Ovo je samo predlog mera, a od predstavnika gradske uprave se očekuje da prihvate ovu studiju koja je detaljno urađena i da preduzmu odgovarajuće korake.

Ovaj projekat GIS Udruženja Srbije podržan je u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

Izvor: Sigurne staze

Click