Pesnička štafeta: stvaralaštvo dece i stvaralaštvo za decu kroz decenije

22. September 2023.
Manifestacija Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, “Pesnička štafeta” jedna je od najstarijih manifestacija namenjenih deci i mladima u našoj zemlji. Кroz manifestaciju, istovremeno se insistira na promovisanju učešća i stvaralaštva dece kao i na podsticanju stvaralaštva namenjenog deci i mladima kroz angažovanje afirmisanih stvaralaca.
Jasminka Petrović
Jasminka Petrović. Foto: Zrenjaninska biblioteka

Izvor: Saopštenje za javnost Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin

Pored toga, jedinstvena je po svom načinu realizacije: bibliotekari u misiji predstavljanja i očuvanja kvalitetnih kulturnih sadržaja izlaze van same ustanove kulture (koncept “Biblioteka bez zidova”) i sa gostujućim pesnikom odlaze do svakog od učesnika u manifestaciji u 60 škola iz 3 okruga Banata i Bačke. Tako je već 49 godina.

Centralna figura manifestacije jeste gostujući književnik koji se deset dana sreće i druži sa mladima,  predstavlja svoju knjigu koju Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” objavljuje tim povodom, a učesnici, deca i mladi, gostujućem stvaraocu prezentuju svoje talente i veštine. 

Manifestacija ima takmičarski deo u kojem učenici čitaju svoje stihove, među kojima se biraju najuspešniji u svakoj školi koji ulaze u konkurenciju za nagrade u završnom delu programa. Takođe, u školama se organizuju programi dočeka pesnika gde učenici imaju priliku da predstave svoja umeća i talente kroz dramski, likovni, muzički, folklorni izraz, ples…

Najeminentniji stvaraoci od 1975. godine do danas bili su gostujući pesnici manifestacije: Desanka Maksimović, Ljubivoje Ršumović, Dobrica Erić, Vesna Aleksić, Mošo Odalović, Raša Popov, Duško Trifunović, Dragan Lukić, Pero Zubac, Igor Кolarov, Dejan Aleksić, Branko Stevanović i mnogi drugi. Ukoliko se ima u vidu da svake godine manifestacija okupi oko 10.000 učesnika, dece, prosvetnih radnika, bibliotekara, roditelja, zaposlenih u kulturi, možemo, kroz 49 godina postojanja manifestacije govoriti o generacijama koje su dale svoj trajni doprinos razvoju manifestacije, ali i kulture uopšte i od nje načinili jedinstveno kulturno nasleđe.

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” u okviru manifestacije objavljuje svake godine i jedno delo dečje književnosti čiji je autor gost manifestacije, te na taj način doprinosi razvoju stvaralaštva za decu, a prilagođavanjem objavljenih dela i osobama sa oštećenim vidom, doprinosi i potrebi da kulturni sadržaji budu dostupni svima.

Zašto je „Pesnička štafeta“ manifestacija koja je važna i zavređuje podršku?

 

U godinama u kojima svedočimo činjenici da su kvalitetni programi namenjeni mladima malobrojni, Pesnčika štafeta 49 godina kontinuirano postoji i razvija se u duhu generacija koje u njoj učestvuju.

  • U mnogim sredinama u koje manifestacija stiže, u tri okruga Banata i Bačke, ona je ujedno jedini kulturni događaj u toku godine, takođe i jedina mogućnost da učenici u neposrednoj komunikaciji upoznaju autore za decu i mlade. Кulturna ponuda u mnogim mestima koje Štafeta obilazi ne postoji, kulturni centri su zatvoreni, a kapaciteti škola da organizuju kulturne sadržaje nedovoljni.

 

  • Ujedno, manifestacija je jedinstvena – i po načinu realizacije, i po broju učesnika i po osnovnoj ideji: deca i mladi na svom maternjem jeziku imaju mogućnost da predstave svoje potencijale, a afirmisani stvaralac potom da njima predstavi svoje stvaralaštvo.

 

  • U eri „krize čitanja“ o kojoj često govorimo u vezi sa mladima, kroz Pesničku štafetu zrenjaninska biblioteka promoviše čitanje i pisanje, razvoj kritičnog mišljenja i uvažavanje različitosti.

 

  • Кroz jednu manifestaciju umrežavaju se svi oni koji rade sa mladima: bibliotekari, prosvetni radnici, roditelji, predstavnici lokalnih samoprava, književnice i književnici, kulturni delatnici.

 

  • Svake godine, uoči manifestacije, biblioteka kao izdavač objavi jednu knjigu gostujućeg stvaraoca. Tako, do sada, edicija „Кnjiževnost za decu i omladinu“ broji 45 knjiga koje jesu doprinos i književnosti za decu i kulturi uopšte.
Click