Osamdest godina od najmasovnijeg zločina koji su počinili četnici Draže Mihailovića

5. February 2023.
Od 5. do 25. 2. 1943. četnici su pobili oko 6.000 Muslimana/Bošnjaka u srezovima Priboj, Pljevlja, Čajniče i delovima srezova Foča i Višegrad.
FoNJO8PWAAAQHWN

Click