Međunarodne organizacije na Dan ljudskih prava – pružiti veću podršku mladima u Srbiji

10. December 2019.
Nezaposlenost, rizik od siromaštva, položaj marginalizovanih grupa mladih, kao i stanje njihovog mentalnog zdravlja su neki od osnovnih problema sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju, saopštile su danas medjunarodne organizacije povodom Medjunarodnog dana ljudskih prava.
Untitled-1

“I pored toga što se u poslednjih nekoliko godina smanjuje stopa nezaposlenosti, kod mladih nezaposlenost ostaje visoka, a njihov nepovoljan položaj na tržištu rada ne napreduje i pored postojanja Nacionalne strategije za mlade i mera koje su u tu svrhu predvidjene”, navedeli su u zajedničkom saopštenju Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Misija OEBS u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Istaknuto je da je prema poslednjim dostupnim podacima o radnoj snazi, nezaposlenost mladih u Srbiji dvostruko veća od opšte nezaposlenosti.

“Posebno zabrinjava činjenica da su mladi uzrasta od 18 do 30 godina u najvećem riziku da budu pogodjeni i siromaštvom”, navedeno je u saopštenju.

Ukazano je i da je položaj marginalizovanih grupa mladih, poput mladih Roma i Romkinja, posebno težak, jer u odredjenim propisima, kao u Zakonu o javnom zdravlju, nisu prepoznati na izričit način kao osetljiva grupa.

Dodaje se i da je zdravstvena zaštita, posebno u ruralnim područjima, nije jednako dostupna svim gradjanima, a time ni mladima iz ruralnih sredina.

“Kada je u pitanju menaltno zdravlje mladih, čak 45 odsto njih je izjavilo da je konstantno zabrinuto zbog nečega, a 28 odsto da im se dešava da često zaplaču”, navodi se u saopštenju.

Više od polovine njih navodi da je u protekle dve godine doživelo bar jedan stresni dogadjaj, a više od jednog stresnog dogadjaja iskusilo je 23 odsto učenika.

“Osećanje potpune bezvrednosti navodi čak 12 odsto učenika, dok sedam procenata njih navodi da im se dešava da razmišljaju o prekidanju života”, navedeno je u saopštenju.

Iako se ne može pouzdano utvrditi tačan broj, podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4.000 ljudi, a godišnje 51.000, uglavnom mladih što je otprilike jedna cela opština u Srbiji na godišnjem nivou.

Kako bi mladi u Srbiji ostvarili svoja prava i veću autonomiju, na Medjunarodni dan ljudskih prava, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Misija OEBS u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji smatraju da mladim osobama treba ponuditi podršku koja je za njih smislena, koja omogućava njihovu samostalnost i osnaživanje.

Podseća se i da je neophodno obezbediti opcije za puno društveno učešće i mogućnosti da se slobodno izraze, kako niko ne bi govorio u njihovo ime.
Neophodno je, kako je naglašeno, da se mladi shvate kao punopravni donosioci odluka o sopstvenom životu, da je njihov glas ravnopravan sa drugima, njihova participacija nezamenljiva u donošenju zakona, politika i odluka na svim nivoima.

Medjunarodne organizacije navode da je od izuzetne važnosti uzeti u obzir i posebnu ranjivost mladih u odredjenim društvenim grupama.

“U sopstvenom suočavanju sa izazovima tranzicije iz detinjstva u odraslo doba, iz obrazovanja u ekonomsku nezavisnost, mnogi mladi muškarci i žene nailaze na nedostatak podrške sistema i okoline, nevidljivost i zanemarivanje”, piše u saopštenju.

Mnogi mladi sa invaliditetom suočavaju se sa dodatnim preprekama u nastavku obrazovanja ili zapošljavanju na otvorenom tržištu rada.

Podseća se da svi mladi ljudi, bez obzira na svoj identitet, uključujući etničku pripadnost, religiju, političko opredeljenje, ekonomski i društveni status, kao i seksualnu orijentaciju, treba da uživaju jednaka prava, slobode i zaštitu.

Poruka četiri medjunarodne organizacije je jasna: mladi nisu sami i mladi su važni.

Kroz programe Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Misije OEBS u Srbiji i Delegacije Evropske unije u Srbiji pruža se podrška hiljadama mladih u Srbiji i regionu, unapredjuju se politike i zakonski okviri, te se glas mladih osnažuje i dovodi u tokove donošenja odluka.

“Neophodno je da mladi ostanu prepoznati medju najvažnijim grupama nosioca ljudskih prava, jer predstavljaju jednu od najranjivijih populacija, ali istovremeno i jednu od najsnažnijih u promovisanju vrednosti različitosti i solidarnosti”, navedeno je u saopštenju.

Click