Među najugroženijima i osobe sa invaliditetom i stanovnici neuslovnih romskih naselja

25. March 2020.
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić ukazao je danas nadležnim organima da su osobe sa invaliditetom svih kategorija, pored starijih, medju najugroženijim delovima stanovništva u uslovima pandemije korona virusa, te da je stoga, kako je naveo, od izuzetne važnosti da se u mere podrške Vlade Srbije uključi i ta ranjiva grupa.
steven-hwg-zBsdRTHIIm4-unsplash
Ilustracija. Foto: Steven HWG / Unsplash

U saopštenju te istitucije navodi se da se Pašalić pridružio apelu Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom (NOOIS) upućenom nadležnima, da ulože dodatne napore i ne ukidaju usluge podrške u zajednici, kao što su stanovanje uz podršku, personalne asistente, lične pratioce dece i geronto-domaćice.

Upozorio je i na problem funkcionisanja servisa personalne asistencije, odnosno, dolaska asistenata u domove osoba sa invaliditetom tokom trajanja zabrane kretanja, kao i pružanja neophodne podrške i pomoći nepokretnim ili teško pokretnim osobama od strane rodbine, prijatelja ili osoba koje pojedinci lično angažuju u uslovima ograničenja kretanja u vreme vanrednog stanja.

“U uslovima vanrednog stanja potrebno je preduzeti dodatne mere zaštite i obezbediti pomoć stanovnicima neuslovnih romskih naselja, pre svega u vidu higijenskih paketa i paketa hrane. S obzirom na činjenicu da većina ovih naselja nema pristup tekućoj vodi, sprovodjenje preventivnih mera i održavanje higijene je gotovo nemoguće, koje je otežano i u redovnim okolnostima”, rekao je Pašalić.

Pašalić je pozvao državne organe, lokalne samouprave, ustanove socijalne zaštite da preduzmu dodatne mere zaštite za stanovnike neuslovnih romskih naselja.

Takodje, pozvao je i nevladine organizacije da se u ovom “izuzetno teškom trenutku za sve gradjane Srbije, posebno za najranjivije kategorije stanovnika”, aktivnije uključe u zaštitu njihovih prava i pomognu im da preobrode probleme sa kojima se ovih dana suočavaju.

Click