In memoriam! (VIDEO)

4. October 2023.
Nikola, Marko, Petar, Lazar, Nemanja , Aleksandar, Milan, Kristina, Dalibor.
Blank 10 Grids Collage

Autorka: dr Slavice Plavšić

Malo Orašje, Dubona 3. 5- 3.10 Već pet meseci ih nema.

Javnost ume tako da podeli i žrtve, i bol, i ljude…

Sada pišemo o njima da se ne zaborave. Da ne ostanu samo njihovi inicijali i podatak da su neki mladi ostali žrtve masakra iz okoline Mladenovca.

 

Click