Gradskom veću je neophodan zastupnik osoba sa invaliditetom

2. April 2021.
Danas smo razgovarali sa gospodinom Bojanom Šuputom, predsednikom udruženja "Invalidi rada - Bor" i članom projektnog tima za izradu mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.
3 (2)

Više o mobilnoj i web aplikaciji za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora možete pročitati na narednom linku.

Hvala Vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Na samom početku ako možete da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Zovem se Bojan Šuput. Nakon teške operacije srca sa 43 godina zavrsio sam profesionalnu karijeru i penzionisao sam se. Kao invalidski penzioner duže vreme sam trazio sebe u raznim aktivnostima kako bi animirao sebe a da ne narušim zdravstveno stanje. Saznao sam da postoji organizacija koja bi mi u tome pomogla, i tako sam postao član organizacije koju sada i vodim.

Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?

Organizacija Invalidi rada je osnovana 1954 godine i time je jedna od najstarijih organizacija u Boru. Organizacija je oko sebe okupljala invalide rada koji su do 2004. god. ukinuti kao kategorizacija! Od tada postoji samo kategorizacija invalidski penzioneri, tako da naša organizacija počinje da menja svoje aktivnosti.

Invalidski penzioneri su osobe sa stečenim profesionalnim invaliditetom, sto znači da su naši članovi usled obavljanja svog profesionalnog posla pretrpeli povredu i tako stekli invaliditet.

Pročitajte intervju sa gospođom Draganom Dragićević “Potrebno je uključiti osobe sa invaliditetom u process donošenja odluka

Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?

Aktivnosti koje sprovodi naša organizacija je prevashodno animiranje osoba sa stečenim profesionalnim invaliditetom i pružanje stručne i profesionalne podrške.

Organizacija ima sportsko rekreativine  aktivnosti i u sklopu njih ekipe za šah, pikado, ribolov i kuglanje koje su svakodnevno aktivne. Kulturno društvo unutar naše organizacije okuplja veliki broj članova iz više sekcija, recitatori, hor, solo pevači, kulturno umetničkih igara itd.

Bavimo se i održavanjem narodne tradicije i aktivno vršimo promociju domaćih kulinarskih specijaliteta i negujemo izradu rukotvorina, heklanje, štrikanje itd.

Naše prostorije su otvorene svakog dana od 9.00-13.00h, ne samo za osobe sa invaliditemom, već i za sve zainteresovane građane koji bi da se uključe u aktivnostima naše organizacije .

Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

Naša organizacija se svakodnevno suočava sa neadekvatnim prilazom do naših prostorija. Pored toga što su odobrena finansijskih sredstava i projekat za izgradnju rampe iz nekog razloga se stalo .

Trenutno čekamo da nam Gradska vlast izgradi pristupnu rampu za osobe sa invaliditetom!

https://www.youtube.com/watch?v=t5IJr3PMyy4

Kako bi ste ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

U jednom periodu je intezivno rađeno na ispunjavanju nekih elementarnih uslova za pristupačnost osoba sa invaliditetom javnim institucijama. Međutim, sa tim se stalo! Bio je to samo tračak nade da će se ostvariti dugo očekivani san osoba sa invaliditetom da im se prizna da i oni postoje. Jos mnogo toga treba da se uradi, i to ne samo infrastrukturalno, već i uključivanje osoba sa invaliditetom u javni život.

Pročitajte intervju sa gospodinom Milošem MilenkovićemOsobe sa invaliditetom nedovoljno uključene u društveni i socijalni život

Kako bi ste ocenili saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim  licima, decom itd?

Što se tiče saobraćajne kulture i infrastrukture za osobe sa invaliditetom najbolji pokazatelj je da se često na mestima za parkiranje  koja su obeležena za osobe sa invaliditetom parkiraju vozači koji na to nemaju pravo. Neretka je pojava da su trotoari prenatrpani vozilima, te je dodatno otežano kretanje osoba sa invaliditetom koja se kreću pomoću pomagala ili kolicima. Takođe, prelasci na pešačkim prelazima gde saobraćaj nije regulisan semaforima, nije bezbedan zbog  nesavesnih  vozača. Problem je u autobuskim stajalištima koja nisu pristupačna sa osobe sa invaliditetom, dok vozila javnog prevoza i autobuska stajališta nemaju audio obaveštenja sa naše sugrađane sa oštećenim vidom.

Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora?

Smatram da bi u Gradskom veću ili u nekom gradskom organu trebao biti zastupnik osoba sa invaliditetom. Jer samo tako se mogu čuti naši problemi i uticati na njihovo rešavanje.

Trebali bi češće da se održavaju sastanci u gradskoj skupštini i poseban akcenat staviti na učešće medija na ukazivanje problema osoba sa invaliditetom. Nije dovoljno samo obeleževanje 3. decembra tj. Svetskog dana posvećenog osobama sa invaliditetom jer mi postojimo i imamo probleme tokom cele godine.

Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora i da će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Nadam se da ce ovaj projekat koji ste pokrenuli omogućiti vidljivost naših problema i i uticati na donosioce odluka da ih reše.

Za kraj ovog intervjua Vaša poruka građanima Bora.

Našem gradu su potrebni stručni ljudi koji bi se pozabavili saobraćajnim i urbanističkim problemima sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom. I smatramo da je poražavajuće što Gradska uprava nije podržala izradu mobilne i web aplikacije koju je pokrenulo Vaše udruženje.

Više o upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju ubranom mobilnošću pročitajte na narednom linku.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Intervju vodila Gordana Miletić Svirčev.

Click