Grad Bor ne podržava dovoljno udruženja osoba sa invaliditetom

31. March 2021.
Danas smo razgovarali sa gospodinom Ljubinkom Todorovićem, predsednikom udruženja "Bubrežnih bolesnika na dijalizi u Boru" i članom projektnog tima za izradu mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.
1 (5)

Više o mobilnoj i web aplikaciji za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora možete pročitati na narednom linku.

Hvala Vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Na samom početku ako možete da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Naše udruženje predstavlja bubrežne invalide. Najveći broj bubrežnih invalida su osobe koje su na tretmanu hemodijalizom. U Boru nas trenutno ima 36. Tu su i osobe na peritoneumskoj dijalizi i osobe sa transplantiranim bubregom.

Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?

Ciljevi našeg udruženja su da se borimo za bolje lečenje, bolji život. Za to je vrlo važna edukacija pacijenata (kontinuirano to radimo), borba za bolje uslove tretmana, druženje… Organizovali smo  brojne edukacije u Narodnoj biblioteci u Boru, Klubu z stara lica, u službi hemodijalize, a zbog kovida i preko interneta.

Organizovali smo brojne psihoterapije, psihološku podršku, a sada zbog kovida uslugu pružamo preko vibera.

Udruženje je izdalo dve knjige namenjene pacijentima. Obe knjige su štampane u 1000 primeraka i besplatno podeljene u svim centrima za hemodijalizu. Učestvujemo u aktivnostima Saveza koje se organizuju u Pres centru UNSa, Zadužbini Ilije M. Kolarca, Domu omladine, Novom Sadu, Subotici, Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Jagodini, Svilajncu, Kruševcu, Paraćinu, Zaječaru, Knjaževcu, Nišu, Leskovcu, Vranju…

Zajedno sa osobljem hemodijalize organizovali smo brojne izlete: 1) Manstir Bukovo, Negotin, Kladovo, Miroč; 2) Manastir Ravanica, manastir Lešje, Grza; 3) Sokobanja; 4)Manastir  Svetog Romana, Manastir Pokrova presvete Bogorodice – Đunis, Ribarska banja; 4) Vidin; 5) Donji Milanovac, manastir Tumane, Golubac, Lepenski Vir…

Sarađujemo i sa udruženjima invalida u Boru!

Pročitajte intervju sa gospođom Draganom Dragićević Potrebno je uključiti osobe sa invaliditetom u process donošenja odluka 

Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?

Realizujemo projekte koje finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posredstvom našeg Saveza i projekte koje finansira opština ili grad Bor (u znatno manjem obimu). Grad Bor podržava brojna udruženja, ali ne podržava dovoljno udruženja osoba sa invaliditetom.

Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

U Boru imamo dobar tretman hemodijalizom, dobar prevoz na tretman i povratak kući. Problem je nedovoljno mesta za parkiranje koja su namenjena invalidima i posebno nepoštovanje tih mesta.

Naš problem je vaskularni pristup. Najbolji vaskularni pristup je arteriovenska fistula. Operacije se u državnim ustanovama čekaju predugo i veliki broj pacijenata mora da plati tu operaciju privatno! (300 do 2500e). Problem je što  većina ljudi i ne zna da postoje bubrežni invalidi! Poseban problem je vrlo loša transplantacija bubrega u Srbiji!

Kako bi ste ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

Postoji i treba obavezno da se poboljša!

Pročitajte intervju sa gospodinom Milošem Milenkovićem Osobe sa invaliditetom nedovoljno uključene u društveni i socijalni život”.

Kako bi ste ocenili saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim  licima, decom itd?

Saobraćajna kultura je uglavnom (ne)kultura! Mnogo toga se ne poštuje. Po pravilu se ne poštuju parking mesta za invalide. A mesta za invalide su nedovoljna i po pravilu na lošim mestima. Kod Doma zdravlja su obeležena dva mesta za invalide i to su najudaljenija mesta od ulaza u zgradu. Neophodno je poboljšanje! Kod bolnice je još gore! Bilo bi neophodno obeležiti bar tri parking mesta kod gradske bolnice. Potrebno je obeležiti i parking mesta kod Maksija, Ideje, kod pijace!

Više o problemima osoba sa invaliditetom u saobraćaju pročitajte na narednom linku.

Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora?

Оbavezno!

Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora i da će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Da!

Za kraj ovog intervjua Vaša poruka građanima Bora.

Shvatite ljudi da postoje i osobe sa invaliditetom. Ako ne možete da im pomognete nemojte im otežavati život!

Više o upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju ubranom mobilnošću pročitajte na narednom linku.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Intervju vodila Gordana Miletić Svirčev.

Click