Deca i mladi u Beogradu dobijaju podršku kroz dnevni boravak

14. September 2023.
Grad Beograd je usvojio Inicijativu za osnivanje dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u kojem će korisnici boraviti tokom dana – a u sukobu su sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom. Rad ove ustanove će biti u celosti finansiran od strane grada.
eliott-reyna-jCEpN62oWL4-unsplash
Foto: Eliott Reyna/Unsplash

Izvor: Sapštenje za javnost

Korisnici ove usluge su deca i mladi uzrasta od 7 do 18 godina koji manifestuju probleme u ponašanju,  koji se upućuju  u dnevni boravak po proceni Centra za socijalni rad, a po preporuci  škole ili roditelja ili po odluci suda i tužilaštva. 

U dnevnom boravku se organizuju programi koji su bazirani na individualnom pristupu svakom detetu, pa se tako pravi razlika u pristupu deci uzrasta do 14 godina (kao krivično neodgovornima) i deci od 14 do 18 godina koja su krivično odgovorna.  Ove dve kategorije su nametnute i zbog različitih razvojnih potreba dece i njihove sposobnosti da shvate i budu odgovorna za posledice sopstvenog ponašanja. Programi su  standardizovanii  sprovode ih specijalni pedagozi, psiholozi i socijalni radnici.

Tragični događaji iz maja ove godine upravo su pokazali važnost tretmana dece do 14 godina jer naša zajednica nema programe za tretman ove ciljne grupe, a upravo sa njima treba najintezivnije raditi kako bi se prevenirali problemi i sprečila njihova eskalacija u složenije forme poremećaja.     

Grad Beograd je time usvojio Inicijativu za osnivanje centra dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju koja je podneta u decembru prošle godine od strane neformalne grupe građana. Inicijativu su podržale sve relevantne institucije, od Gradskog centra za socijalni rad, do Višeg suda u Beogradu odeljenja za maloletnike, Višeg tužilaštva, Društva psihologa Srbije, kao i resorna ministarstva.

Potpisnici inicijative će nastaviti da podržavaju naredne korake u realizaciji danas donete odluke, a to podrazumeva izradu budžeta, programa i pravilnika kako bi Centar dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju bio osnovan od strane grada Beograda u najkraćem roku.

Potpisnici Inicijative  

Dr Milica Marušić Jablanović psiholog i viša naučna saradnica i gradska odbornica 

Jelena Drenča advokatica

Dr Tamara Džamonja Ignjatović predsednica Društva psihologa Srbije i redovna profesorka Filozofskog fakulteta 

Nada Šarac specijalni pedagog i savetnica za profesionalnu obuku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu   

Dr Marija Maljković docentkinja sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Click