Bor uskoro dobija mobilnu i web aplikaciju za osobe sa invaliditetom

20. March 2021.
Danas je u organizaciji udruženja Sigurne staze održan sastanak projektnog tima povodom realizacije projekta "Izrada mobilne i web aplikacije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Bora".
2 (3)

Popunite anketu o “Pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora i oceni stanja bezbednosti saobraćaja“. Anketa je anonimna i rezultati ankete će se koristiti prilikom izrade mobilne i web aplikacije.

Anketa je dostupna na narednom linku.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Cilj mobilne i web aplikacije je da omogući vidljivost problema osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Bora pomoću GIS aplikacije sa crowd-sourcing komponentom.

Više o problemima osoba sa invaliditetom u saobraćaju pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/34/saobracaj-osobe-sa-invaliditetom.html

Mobilna i web aplikacija omogućiće pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost osobama sa invaliditetom i svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Projekat je trenutno u fazi sprovođenja analiza i snimanja postojećeg stanja sa određivanjem prioritetnih oblasti i prikupljanje osnovnih i detaljnih prostornih i atributivnih setova podataka na teritoriji grada Bora.

Vođa projektnog tima je gospođa Dragana Dragićević ispred udruženja Iz kruga (www.izkrugabor.org), dok je kordinator projekta Igor Velić ispred udruženja Sigurne staze.

Velić je naglasio „Da se na ovaj način omogućuje osobama sa invaliditetom da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada i da njihov glas i probleme čuju donosioci odluka u GU Bor, dok donosioce odluka (GU Bor, Odeljenje za urbanizam GU Bor, Upravljač puta na teritoriji grada Bora, Odeljenje za inspekcijske poslove GU Bor, PU Bor, Savet za bezbednost saobraćaja grada Bora itd.) obavezuje da odgovore na postojeće probleme i omoguće pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture osobama sa invaliditetom“.

Više o upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću pročitajte na narednom linku.

Predviđena crowd-sourcing (prikupljanje podataka od strane građana) komponenta je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrednosti samih elemenata (nepostojanje rampi na zgradama koje omogućajavu pristupačnost osobama sa invaliditetom, visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mesta za parkiranje itd.).

Projekat su pored udruženja osoba sa invaliditetom u Boru podržali i udruženja “Bebironče”“Borani se pitaju” i “Bor naš grad”.

Dragana Dragićević ispred udruženja Iz kruga je pozvala druga udruženja i zainteresovane građane da se pridruže ovom zajedničkom poduhvatu.

Sigurne staze su već razvile mobilnu i web aplikaciju “Prijavi saobraćajni problem u gradu” koja je bila prezentovana na dve međunarodne konferencije. Više o aplikaciji na narednom linku.

Click