Deca uče

15. May 2023.
U domaćem udžbeniku za četvrti razred osnovne, u lekciji o Drugom svetskom ratu, piše kako je izbio jer su Nemačka, Italija i Japan želeli da prošire svoje teritorije i vlast, a da su to isto, samo s druge strane, želele Britanija, SSSR i Amerika. Izjednačeno.
Partizani_u_Beogradu
Partizanske jedinice na budućem Trgu Republike u oslobođenom Beogradu 1944. Foto: Javno vlasništvo

Piše: Biljana Srbljanović, Facebook

Zatim piše da rat jeste bio strašan i da su postojali logori za ubijanje ljudi, čak i žena i dece.

Ni jednom rečju se ne spominje da su u logorima ubijani Jevreji. Holokaust i jevrejski narod se uopšte ne spominju.

Ne kaže se čak NI KO JE DRŽAO LOGORE, nego samo da su “postojali”.

Za početak rata u Jugoslaviji nema objašnjenja.

Ne spominje se da je Kraljevina Jugoslavija pristupila Trojnom paktu. Nema ni jedne reči o 27. martu.

Nema govora o izdaji kralja i vlade, i o puču koji je zaustavio njihovu nameru da stanemo uz fašiste.

Dalje se navodi aprilski rat i kaže da su nakon kapitulacije kralj Petar, njegova porodica i njegova vlada MORALI da beže u Englesku, da ne bi pali u ruke Hitleru i Musoliniju.

Ko je Hitler, šta je fašizam, zašto su kralj Petar i njegova svita, kao pristalice Trojnog pakta, MORALI da beže pred okupatorom na čijoj su strani ii zašto su tada ispraznili trezor i pokupili državno zlato, gde je ono završilo i zbog čega im je zauvek bio zabranjen povratak u zemlju koju su izdali i opljačkali, nigde se ne kaže.

U lekciji onda piše da su se dva podjednaka pokreta otpora koja su samo “imala različite komande” “zajedno” borila protiv okupatora. Piše da su se Dragolljub Mihajlović i njegova vojska, sa saveznicima borili protiv Nemaca čak do 1943. Reč “četnici” se ne spominje. Ne spominje se ni saradnja četnika i okupatora. Ne kaže se šta je bilo posle 43. i zbog čega, osim da su Amerika, Engleska i Rusija rendom iznenada podržale Tita, kao da je bila u pitanju borba dve jednake frakcije u sklopu zajedničke vojske.

Dražina “vojska” se imenuje, ali se ni jednom ne navodi reč JNA.

Ni jednom se ne kaže da su u njoj bili Jugosloveni.

Ni jednom nije pomenuta krvava borba i ogromna žrtva narodne armije u ratu protiv višestruko nadmoćnijih fašista.

Ne spominju se ni ustaše, valjda da ne bi morali i četnici. Piše samo da je Broz u ratu osvojio premoć, kao da je bila u pitanju slučajnost.

Eto to deca uče.

Click