Akcija za podršku novinaru Milanu Jovanoviću

28. December 2021.
Povodom odluke Apelacionog suda o ukidanju prvostepene presude protiv Dragoljuba Simonovića, Vladimira Mihailovića i Aleksandra Marinkovića, Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara održala je vanredni onlajn sastanak.
SASTANAK RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST I ZASTITU NOVINARA
Sa jednog od sastanaka Radne grupe za bezbednost i zastitu novinara i predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić. Foto: BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC/Arhiva

Reč je o predmetu u kome je oštećena strana novinar Milan Jovanović iz Grocke, a koji je Radna grupa, kao i celokupna javnost, detaljno pratila.

Članovi Radne grupe su ukazali na činjenicu da je odluka Apelacionog suda doneta krajem novembra i izrazili nezadovoljstvo što ona nije pravovremeno dostavljena svim stranama u postupku. Takođe su apelovali na pravosudne institucije da u budućnosti odluke blagovremeno i bez odlaganja dostavljaju zainteresovanim stranama.

Na sastanku je istaknuto da je neophodno doći do pravnosnažne presude u ovom predmetu u najkraćem roku, te da je efikasnost u ponovljenom postupku izuzetno važna imajući u vidu dosadašnji tok slučaja i vreme trajanja. Radna grupa je izrazila očekivanje da će se ponovljeni deo postupka okončati u što kraćem roku, u skladu sa zakonom.

Na sastanku se razgovaralo i o načinima na koje konkretno može da se pomogne i podrži novinar Milan Jovanović.

Radna grupa je podržala inicijativu da se organizuje akcija solidarnosti u kojoj će se, u narednih mesec dana, prikupiti neophodnih 2,5 miliona dinara za obnovu spaljene kuće Jovanovića.

Sredstva za pomoć novinaru Jovanoviću mogu se uplaćivati na sledeće žiro račune:

– Za devizna sredstva 265-1000000017731-14
– Za dinarska sredstva 265-1100310006448-08

Uplate će se primati do postizanja cilja od 2,5 miliona dinara i kada se dostigne taj cilj namenski račun neće prihvatati nove uplate.

Sve dodatne informacije o ovoj akciji solidarnosti mogu se dobiti takođe putem SOS telefona za prijavu napada na novinare (0800 100115), koji je upravo i počeo sa radom kao rezultat dogovora u okviru Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, kao i u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija koja podržava akciju.

Radna grupa je predložila, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo, da se izvrši procena bezbednosti za Milana Jovanovića.

Radna grupa će razmotriti i predložiti Vladi Republike Srbije način na koji bi se u narednom periodu obezbeđivala sredstva koja bi bila dostupna novinarima čija je imovina oštećena izvršenjem nekog krivičnog dela i koja bi se vraćala nakon sprovedenih postupaka obeštećenja od izvršilaca krivičnog dela. Dogovoreno je da ovo bude tema na prvom sledećem sastanku Radne grupe, kako bi se pronašao trajni mehanizam za slične situacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Misije OEBS, Delegacije EU u Srbiji, Ambasade K. Norveške, i Fondacije Konrad Adenauer.

Click