Potrebe.rs – sve potrebe institucija i organizacija vezanih za pandemiju na jednom mestu

24. November 2021.
Srpski filantropski forum i Fond B92 pokrenuli su web platformu www.potrebe.rs za oglašavanje potreba vezanih za pandemiju Covid-19. Platforma je namenjena zdravstvenim i drugim institucijama, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i svima onima koji su u potrazi za sredstvima za ublažavanje krize izazvane pandemijom.
PR-COVID-19-1

Platforma je zamišljena i kreirana tako da pored potreba vezanih za aktuelnu pandemiju, može da prikaže i potrebe u regularnim, svakodnevnim uslovima, ali i u uslovima eventualnih drugih nepogoda.

Sva iskustva stečena tokom perioda pandemije, ukazala su na to da postoji potreba za jedinstvenim virtuelnim prostorom za informisanje, u formi web platforme koja predstavlja neku vrstu berze potreba i projekata koji se tiču ublažavanja posledica izazvanih Covid-19 pandemijom, kao i na to da bi postojanje ovakve informativne i interaktivne veb platforme, omogućilo brže i efikasnije reagovanje i rešavanje urgentnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, ali i drugim eventualnim nepogodama, kao i u redovnim uslovima.

“Od početka pandemije organizacije okupljene oko Srpskog filantropskog foruma, pomogli su zdravstvenom i socijalnom sektoru sa više od 2 miliona eura.

Kako bismo izbegli kampanjski pristup prikupljanju sredstava za rešavanje važnih problema u zdravstvenom i socijalnom sistemu, pokrenuli smo platformu potrebe.rs u okviru koje je moguće informisati se o tome kakve su potrebe institutucija kako bi se planirala donatorska ili društveno odgovorna aktivnost u kompanijama i kada je reč o individualnim dobročiniteljima. Takođe, predstavljaćemo aktivnosti koje samostalno pokreću kompanije ili dobročinitelji, kako bi se lakše formirala partnerstva za uspešne realizacije projekata. Zbog transparentnosti i sinergije, važna nam je stalna interakcija svih aktera”, izjavio je Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma

Srpski filantropski forum i Fond B92 su od početka krize izazvane pandemijom Covid-19 prepoznati kao relevantni posrednici između potreba zdravstvenih institucija i lokalnih organizacija i donatora. Uz uključivanje i aktiviranje članstva, ali i čitave filantropske zajednice, Srpski filantropski forum i Fond B92 su od marta 2020. godine prikupili preko 200 miliona dinara u novcu i preko 10 miliona dinara u robi za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv Covid-19 pandemije. Značajno je da ovaj iznos čini 10% od ukupne sume donirane u Srbiji od početka pandemije Covid-19.

Pozivamo sve one kojima imaju potrebe da ih oglase na potrebe.rs.

Click