Marko Elio Rotinji: Za održivije, pravednije i inkluzivnije društvo za sve u Srbiji

31. May 2024.
0B511D5A-9BFA-415B-A21E-06034751581E
Marko Elio Rotinji

Izvor: Nedeljnik

1.
Banca Intesa je jedna od prvih banaka u Srbiji koja je pokrenula fondaciju. Šta vas je pokrenulo i motivisalo na taj korak i koji su ciljevi fondacije?

Liderska pozicija na tržištu Srbije koju ima Banca Intesa, kao deo Divizije međunarodnih banaka članica (ISBD) grupe Intesa Sanpaolo, daje joj važnu ulogu u životu privrede i građana, ali ujedno i veliku odgovornost za dobrobit celokupnog društva. Upravljajući se moralnom obavezom da se oduži zajednici, Banca Intesa je tokom duže od 18 godina svog poslovanja kontinuirano ulagala u niz projekata i inicijativa sa ciljem pružanja podrške očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa, razvoju umetnosti, sporta i obrazovanja, ugroženim kategorijama društva i najmlađima. Kada imamo u vidu ovako bogato iskustvo banke u projektima društvenog razvoja, uspostavljanje fondacije, kao adekvatne institucionalne forme, predstavlja prirodni nastavak njenih najbojih praksi, koji će joj omogućiti da na još strukturisaniji i sistematičniji način odgovori na goruće socijalne i ekološke izazove. Njeno osnivanje omogućila je činjenica da banka posluje u okvirugrupe Intesa Sanpaolo, koja društveni uticaj stavlja u samo središte svog sistema vrednosti i teži da postane prva „banka uticaja“ na svetu, pa tako Banca Intesasada na raspolaganju ima moćni alat i adekvatna finansijska sredstva da nastavi da jača svoju liderskuulogu u promociji društvenog napretka, smanjenju socijalnih nejednakosti i podsticanju održivog rasta.

2. U Srbiji već radi puno fondacija, po čemu se Intesa fondacija razlikuje?

Kao filantropska institucija koja oslikava specifičnu korporativnu kulturu Intesa Sanpaolo i vrednosti njenog dobrotvornog fonda u Italiji – modela poslovanja koji ćemo primeniti u svim ISBD zemljama, Intesa fondacija se oslanja na snagu, stabilnost i tradiciju Banca Intesa kao liderske banke u Srbiji sa velikim filantropskim iskustvom, kao i Intesa Sanpaolo grupe kao jedne od vodećih u Evropi, sa snažnom finansijskom pozicijom i jakim ESG profilom. Osnivanjem Intesa Sanpaolo za socijalna pitanja – posebnog organizacionog dela posvećenog borbi protiv siromaštva i promociji socijalne inkluzije, i izdvajanjem 1,5 milijardi evra zaublažavanje društvenih nejednakosti do 2027, Intesa Sanpaolo je uspostavila ključni projekat socijalne kohezije u Italiji i postala glavna privatna institucija u zemlji koja je angažovana u borbi protiv nejednakostiu društvu. Intesa fondacija sada ima sjajnu priliku da iskoristi naše bogato iskustvo i veliku snagu na ovom polju.

3. Šta će biti glavne oblasti delovanja i da li je određena ciljna grupa u fokusu?

Budući da imamo sistemski pristup filantropiji, pre osnivanja fondacije sproveli smo obimnu analizu socijalnih prilika u Srbiji kako bismo identifikovalinajozbiljnije društvene probleme kojima se treba posvetiti. Kao rezultat, izdvojili smo pet ključnih oblasti uticaja u kojima će Intesa fondacija nastojati da ostvari značajan uticaj, a to su: osnaživanje žena u teškom položaju i borba protiv društvenih nejednakosti, imajući u vidu broj žena žrtava porodičnog nasilja, kao i neadekvatan broj sigurnihkuća; zatim podrška razvoju obrazovanja, dece i mladih u uslovima rastućeg broja dece koja žive u siromaštvu i loših uslova u školama u ruralnim područijima, kao i podrška jačanju zdravstvene i socijalne zaštite sa fokusom na stariju populaciju, posebno u kontekstu značajnog manjka medicinskog osoblja u Srbiji, neadekvatnih uslova lečenja u bolnicama, kao i dugih listi čekanja. Pored toga, Intesa fondacija će doprinositi ublažavanju klimatskih promena i zaštiti životne sredine, ali i podržavati projekte lokalne zajednice. Naš cilj je da usmerimo sredstva tamo gde najviše možemo da pomognemo, promovišući kulturu davanja i doprinoseći stvaranju otpornog, inkluzivnog i kohezivnog društva.

4. Na koji način će se fondacija finansirati?

Aktivnosti Intesa fondacije u potpunosti se finansiraju iz prihoda Banca Intesa, koje podupiru snažni finansijski rezultati Intesa Sanpaolo. Ovako stabilan mehanizam finansiranja će obezbediti da podrška zajednici nadiđe jednokratna, ad-hok reaktivna davanja i preraste u sistemsku i održivu brigu o najkrupnijim društvenim i ekološkim izazovima kroz strateška ulaganja u ključne oblasti razvoja. Banka će na redovnoj bazi izdvajati deo prihoda koji će usmeriti u zajednicu, a plan je da godišnji budžet fondacije u velikoj meri nadmaši visinu sredstava koja su ranije usmeravana u donacije na godišnjem nivou, čime će se obezbediti još snažnija i relevantnija podrška rešavanju pitanja društvene zajednice i životne sredine.

5. Već je prva donacija otišla za Tiršovu. Kako ste se odlučili da to bude baš ova ustanova i da li to znači dalju pomoć zdravstvu i deci?

Univerzitetska dečja bolnica Tiršova nametnula se kao prirodan izbor za prvu donaciju imajući u vidu oblasti delovanja Intesa fondacije, značaj koji ova bolnica ima za lečenje najmlađih pacijenata, ne samo u Srbiji, već i u širem regionu, kao i njenu dugogodišnju saradnju sa Banca Intesa. Najveća dečja bolnica u Srbiji, koja ujedno ima i najdužutradiciju u regionu, obavlja najsloženije i najzahtevnije medicinske procedure, i zato je naš cilj bio da pomognemo da se unaprede uslovi za lečenje najmlađih, kao i za rad medicinskog osoblja na Odeljenju kardiohirurgije. Lično ne mogu da zamislim bolji simbol svega onoga što fondacija predstavlja od ključne medicinske opreme za ugroženu decu. Uz to, ova donacija predstavlja nastavak podrške koju Banca Intesa pruža dečjoj klinici još od 2011. godine, kada je omogućila rekonstrukciju Odeljenja kardiohirurgije. Imajući u vidu sve navedeno, nismo imali dileme u pogledu toga gde će biti usmerena prva donacija. Kako se podrška zdravstvu i deci ubraja među ključne oblasti delovanja Intesa fondacije, planiramo da nastavimo da pružamo podršku na oba plana i u narednom periodu, uz fokus na bolnice za decu u ruralnim oblastima kako bismo obezbedili neophodnu pomoć.

6. Osnivanje Intesa fondacije je još jedan primer strateške usmerenosti Intesa Sanpaolo na srpsko tržište i poslovanje Banca Intesa. Kako vidite poziciju Banca Intesa u domaćem bankarskom sektoru?

Intesa Sanpaolo je strateški opredeljena da razvija svoje poslovanje na srpskom tržištu na duge staze, a osnivanje Intesa fondacije je još jedan izraz ovakvaposvećenosti grupe. Ponosan sam na činjenicu da je Banca Intesa vodeća banka na lokalnom tržištu i sistemski važna finansijska institucija koja pruža snažan doprinos razvoju domaće privrede i kvalitetu života građana i šire zajednice, a u isto vreme ima i važnu ulogu u uspehu ISBD. Intesa fondacija će dodatno ojačati potencijal banke da izvrši sistemski i dugoročan pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu i tako osnažiti njenu sposobnost da pomogne u rešavanju ključnih izazova. Kao članica Intesa Sanpaolo, Banca Intesa ima mogućnost da se osloni na snage Grupe i donese najbolje globalne bankarske prakse i internacionalnu ekspertizu u Srbiju i podrži dalji rast lokalnog tržišta. Uveren sam da će naše iskustvo i podrška pomoći i da se podigne lestvica korporativne filantropije u domaćem bankarskom sektoru i motivisati i podstaći druge da krenu istim putem i pomognu kreiranje održivijeg, pravednijeg i inkluzivnijeg društva za ljude u Srbiji.

 

Tekst je prenet iz nedeljnika Nedeljnik.

Click