Donacije za borbu protiv korona virusa COVID-19: Instrukcije za uplatu

24. March 2020.
Instrukcije za uplatu donacija kao pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 objavilo je Ministarstvo finansija Vlade Srbije.
perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash
Ilustracija. Foto: Perry Grone / Unsplash

Donacije mogu biti u devizama iz svih krajeva sveta ili dinarima iz Srbije.

Međunarodne organizacije mogu da uplate donacije u devizama na devizni račun broj: 840-1630-88 – Izvršenje budžeta Republike Srbije – devizni račun, po instrukciji koja se nalazi na OVOM LINKU.

Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na uplatne račune:

  • 840 … 732161843 … 59 … Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  • 840 … 732351843 … 31 … Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  • 840 … 744161843 … 57 … Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Prilikom uplate na gorenavedene uplatne račune, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 – za gotovinske uplate, odnosno 253 – za bezgotovinsko plaćanje.

Vlada Republike Srbije je, imajući u vidu veliki broj poziva i predloga za dostavljanje humanitarne pomoći i za upućivanje različitih donacija za borbu protiv COVID-19, otvorila i poseban mejl i telefone namenjene za sva pitanja i predloge o donacijama.

Svi koji žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti na:

  • mejl ironfriendship@gov.rs i
  • telefone +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.

Na ove kontakt telefone i mejl mogu se obratiti svi pojedinci, institucije, privrednici, organizacije i svi zainteresovani iz naše zemlje i sveta.

Članak je prenet sa portala danubeogradu.rs.