Da zajedno bolje dišemo – podrška lakšem disanju pacijenata zaraženim virusom COVID-19

3. August 2020.
Srpski filantropski forum i Fond B92, u saradnji sa Nordeusom i UNICEF-om, a uz potvrdu Ministarstva zdravlja o potrebama za medicinskom opremom, radi na prikupljanju sredstava za nabavku vitalno važne opreme za podršku u disanju pacijentima obolelim od virusa COVID- 19.
20200730_101209-(1)

UNICEF je do sada podelio oko 120 protokomera, Nordeus je izdvojio sredstva za nabavku 100 protokomera, a preko Srpskog filantropskog foruma i Fonda B92, Eurobanka će donirati sredstva za 36 protokomera, Coca Cola za 10, MOL za 10, Yazaki Srbija 10, Fiorano  10, Blue Engineering  4, Elektrovat 2, i po 1 European Consalting Group ECG i Aunde Srb.

Do sada je kupljeno prvih 50 protokomera, a za nedelju dana stiže novih 100 protokomera. Fond B92 i Srpski filantropski forum su u prilici da i ostalu opremu veoma brzo nabave, kada se pojave novi donatori. Oprema se distribuira prema zdravstvenim ustanovama na teritoriji cele Srbije, uz koordinaciju sa Ministarstvom zdravlja.

Na listi trenutnih urgentnih potreba nalaze se: reducir ventili za kiseoničnu bocu sa protokomerom, maske za kiseoničnu terapiju sa venturi ventilom, maske za kiseoničnu terapiju sa rezervoarom I protokomeri.

Reducir ventili za kiseoničnu bocu sa protokomerom je komplet koji se sastoji od reducira pritiska i protokomera sa ovlaživačem. Potrebno je 500 kompleta.

Ima istu primenu kao i protokomer, ali u uslovima gde nema centralnog razvoda gasova i gde se snabdevanje kiseonikom vrši iz boca sa kiseonikom.

Pritisak u bocama sa kiseonikom iznosi 150 – 200 bar, te je neophodno taj pritisak smanjiti na 5 bar, kako bi bio primenjiv za medicinske uređaje. Za tu namenu se koristi reducir pritiska, a na njega je direktno priključen protokomer sa ovlaživačem.

Cena po komadu: 92.040,00 dinara/komad sa uračunatim PDV-om

Maske za kiseoničku terapiju sa venturi ventilom se koriste za primenu kiseoničke terapije i povezuju se isključivo na protokomer (nemaju primenu na respiratoru), dok podešavajući venturi ventil ima mogućnost određivanja procenta kiseonika koji će se isporučiti pacijentu, i to tako što meša kiseonik koncentracije 100% (koji dolazi iz protokomera) sa ambijentalnim vazduhom.

Naime, protokomer se povezuje direktno na potrošačko mesto sa kiseonikom (bilo da se radi o centralnom razvodu gasova ili o bocama) i određuje protok 100%-tnog kiseonika. Kako nije za sve pacijente neophodna koncentracija kiseonika od 100% za primenu kiseonične terapije, upotrebljavaju se podešavajući ventili za određivanje koncentracije kiseonika u smeši gasova koja se isporučuje pacijentu. Potrebno je 3000 komada.

Cena po komadu: 230,40 dinara/komad sa uračunatim PDV-om 

Maske za kiseoničnu terapiju sa rezervoarom se koriste za primenu kiseonične terapije i povezuju se isključivo na protokomer (nemaju primenu na respiratoru).

Kada se primenjuje kiseonična terapija pomoću protokomera za kiseonik, protokomer isporučuje 100% kiseonika. Da bi se smanjila koncentracija kiseonika koja će biti isporučena pacijentu, jer nije uvek poželjna koncentracija od 100%, koriste se maske sa rezervoarom. U rezervoaru dolazi do mešanja kiseonika iz protokomera, i izdahnute smeše gasova, i takva smeša se ponovo isporučuje pacijentu. Sa ovakvim maskama se postiže koncentracija kiseonika u opsegu od 30 – 60%,  koja će biti primenjena na pacijenta. Potrebno je 3000 komada.

Cena po komadu: 168,24 dinara/komad sa uračunatim PDV-om

 Protokomer za kiseonik sa ovlaživačem  (ovlaživanje kiseonika na 50 – 60% vlažnosti), priključuje se direktno u potrošačko mesto centralnog razvoda gasova. Koristi se za primenu kiseonične terapije kod pacijenata kojima je neophodna mala potpora spontanom disanju, u smislu povećane koncentracije kiseonika od one koja se nalazi u ambijentalnom vazduhu. Protokomer ima mogućnost podešavanja protoka u rasponu 2 – 16L/min, a sama terapija se na pacijentu primenjuje putem oronazalne maske ili nazalnih kanila.
Cena po komadu sa uračunatim PDV je 32.000 dinara

Fond B92 i Srpski filantropski forum pozivaju sve donatore i društveno odgovorne – kompanije koje su u mogćnosti da se uključe u akciju, kako bi se realizovala kupovina urgentne medicinske opreme. Kontakt za sve dodatne informacije: sandra.pajovic@fondb92.org

Click