13 godina smo tu za one kojima je pomoć najpotrebnija!

29. Jun 2020.
28. juna 2007. osnovana je Fondacija Ana i Vlade Divac. Hvala vam što ste uz nas!
fondacija ana i vlade divac

Zahvaljujući vama – našim saradnicima donatorima, pojedincima, kompanijama i organizacijama tokom 13 godina obezbedili smo 22 miliona dolara i pomogli više od 710.000 ljudi. 

Stambeno smo zbrinuli više od 730 raseljenih ili socijalno ugroženih porodica i podržali više od 1200 malih porodičnih biznisa i poljoprivrednih gazdinstava.

Podelili smo više od 26.000 paketa humanitarne pomoći u vidu hrane, odeće, higijene za ugrožene porodice i izbeglice.

Obnovili smo i opremili 94 vrtića, škola i sportskih terena a više od 30.000 dece dobilo je bolje uslove za kvalitetno odrastanje i obrazovanje.

Izgradili smo Pavlinin most koji povezuje 500 meštana iz 7 sela sa Kuršumlijskom Banjom.

Obnovili smo i bolnice, prihvatne centre i centre za azil i druge javne objekte.

Podržali smo 517 omladinskih inicijativa u Srbiji.  

276 stipendista – odličnih učenika srednjih škola iz cele Srbije koji žive u otežanim uslovima odrastanja dobija godišnje Divac stipendije. 

492 polaznika završilo je IT školu za prekvalifikaciju.

Svesni koliko je važna snaga zajednica, podržali smo i ojačali više od 120 organizacija civilnog društva, udruženja građana i neformalnih grupa.

Sarađivali smo sa više od 700 kompanija, stotine hiljada individualnih donatora i više od 80 međunarodnih organizacija.

Nastavljamo zajedno!

Vaša Fondacija Ana i Vlade Divac