Tortura u ime naroda

16. Jul 2020.
I uniformisani i neuniformisani čuvari poretka, počev od ministra policije do zaštitnika građana, tvrde da policija i parapolicije nisu koristile prekomernu silu u obračunu sa demonstrantima i slučajnim prolaznicima tokom protesta u julu 2020. u Beogradu. Prekršajni sudovi su radili kao preki sudovi i na osnovu „uverljivih i nepristrasnih“ svedočenja policajaca ljude odmah slali u Padinsku skelu. Govori Danilo Ćurčić iz Inicijative A11. Razgovor vodi Svetlana Lukić.
NEREDI U BEOGRADU

Preneto sa portala Peščanik.