Veran Matić: Nedostatak pijeteta prema žrtvama u Ribnikaru – odgovornost države (VIDEO)

30. November 2023.
Veran Matić, koji je u kontaktu s roditeljima ubijene i ranjene dece u školi Vladislav Ribnikar, u razgovoru za Marker je istakao propuste države u pristupu memorijalizaciji i podršci žrtvama masakra u školi “Vladislav Ribnikar”.
Veran Matic 11 Apr 2021 02 Srdjan Ilic
Veran Matić. Foto: Srđan Ilić

Izvor: Insajder

“Ne postoji svest o tome na koji način pristupiti memorijalizaciji, sećanju i pretvaranju ove škole u mesto pijeteta”, kaže on.

“Nedostatak pijeteta prema mestu zločina, kao i nedostatak podrške ranjenima i njihovim porodicama, stavlja odgovornost na državu”, dodaje Matić i ističe nedostatak terapeutske podrške i egzistencijalne poteškoće porodica, naglašavajući potrebu za individualnim pristupom u rehabilitaciji.

“Pogledajte sada simboliku ovog mesta. To je mesto na kojem je ubijeno osam devojčica, Andrija i Dragan. Potpuno mračno, tu je par sveća, kao da se želi da se prikrije da se tu dogodilo nešto što će obeležiti 2023. godinu”, ističe Matić.

 

On naglašava i da svi ovih 7 meseci živimo u jednom društvu koje mnogo više brine o ubicama i mnogo više piše o njima nego o deci, žrtvama i o poziciji u kojoj se nalaze i roditelji i učenici koji danas tu se školuju, i da je to nešto što je velika odgovornost države.

“Država je morala odmah da na mesto direktora ove ustanove postavi veoma uglednog, prosvetnog radnika koji će svojim kredibilitetom, svojom empatičnošću, svojim vrednostima garantovati da će se sprovesti sve ono što je veoma važno u takvim situacijama, obezbediti da ovo mesto bude i mesto isceljenja i da se u isto vreme osposobi prostor u kojem deca se školuju, i da to bude zaista prostor u kojem će se učiniti sve što je važno”, kaže Matić.

Matić govori i o potrebi formiranja institucije za brigu o žrtvama na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

“Ne vidim da postoji želja da se formira nacionalno telo koje će brinuti o žrtvama”, kaže Matić i dodaje da “nijedna terapija neće pomoći nikome, ako postoje egzistencijalni problem, a ova ubistva su stvorila ozbiljne egzistencijalne probleme za mnoge porodice”.

On naglašava da država mora preuzeti odgovornost za stabilizaciju situacije posle zločina, osiguravajući da se žrtve ne zaborave i da se iz svega izvuče pouka za bolje društvo.

Matić ističe i da fokus treba preusmeriti na decu, vrednosti i njihove živote umesto na glorifikaciju ubica i njihovih porodica.

Zločini koje su se dogodili u Ribnikaru, u Orašju i u Duboni su zaista na međunarodnom nivou među najvećim zločinima koji su se događali. Mi iz toga trebamo da izvučemo određenu vrstu pouke i da ta ubistva i te žrtve ne budu zaboravljeni, da njihova žrtva donese bar nešto dobro ovom društvu, i oko toga ne smemo da se delimo. Međutim, mi smo, evo, sedam meseci, stalno u nekakvim podelama i stalno smo u nekim tabloidima i u glorifikaciji, na neki način, i ubica i njihovih porodica, što je potpuno nedopustivo, umesto da imamo decu, vrednosti, njihove živote, njihove portrete stalno pred nama”, zaključuje Matić u razgovoru za Marker.

Tekst je prenet sa portala Insajder.

Click