Kako poboljšati bezbednost novinara?

14. April 2023.
Novinarska profesija podrazumeva izloženost stalnom pritisku i stresu, deo je društvenih i političkih odnosa i u polarizovanim društvima postaje još opasnija.
IMG_20230404_135823512_HDR-1 (1)
Bivši direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Branko Čečen na treningu u prostorijama City Smart kluba u Nišu

Kako bi novinari u Srbiji bili svesni mogućnosti za prevenciju onih opasnosti koje nastaju u ovakvom društvenom procesu, Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM) organizuje treninge o unapređenju bezbednosti i izgradnji sistema prevencije i hitnog reagovanja u slučajevima pretnji i napada na novinare u Srbiji. Ovi treninzi sprovode se uz podršku Evropske unije, a deo su strateških opredeljenja aktuelne Medijske strategije koja je prepoznala i locirala neke od ključnih izazova u ovoj oblasti. Pored edukacije, planirane su i aktivnosti na izmeni postojećih zakonskih rešenja i boljem pravnom okviru u domenu bezbednosti.

U okviru projekta, u Nišu je organizovan  sastanak Stalne Radne grupe za bezbednost novinara. Koordinator ovog projekta Saša Mirković smatra da je ovaj sastanak odlična osnova za uspostavljanje i dalje jačanje međusobnog poverenja.

„Na jednom mestu su se okupili zainteresovani akteri koji su otvoreno pričali o problemima koje treba rešiti i prevazići. Optimista sam i verujem da je ovo samo prvi praktičan korak ka konstruktivnom razrešenju dosadašnjih slučajeva koji nas vode ka prevenciji da se slični incidenti ne ponove ili svedu na najmanju moguću meru“ kaže Mirković i dodaje da je pred nama dug put stvaranja ambijenta i mehanizama za pružanje podrške novinarima.

Predsednik ANEM-a Veran Matić veoma je angažovan u radu na terenu širom Srbije, dajući podršku i ohrabrenje  ugroženim novinarkama i novinarima.

„Ideja je izgradnja sistema koji će unapređivati efikasnost institucija, koji će ohrabrivati novinare da prijavljuju pretnje, uznemiravanja i napade i da napravimo mehanizam koji se kontroliše i koji se podstiče“ naglašava Matić uz podsećanje da oštra polarizacija u društvu doprinosi velikom nepoverenju novinara u institucije.

„Upravo zbog situacije u kojoj nije bilo dovoljno prepoznavanja uloge i položaja novinara kod institucija sistema bilo je veoma važno da uspostavimo stalnu radnu grupu za bezbednost novinara i da počnemo da međusobno komuniciramo na jedan sistemski način“, kaže on.

Poznati istraživački novinar i bivši direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Branko Čečen, trener je u okviru novinske edukacije na ovom projektu. Govoreći o sistemu prevencije i hitnog reagovanja u slučajevi pretnji i napada na novinare, on ukazuje da sistem ima svoja tri dela. Jedan je u rukama policije i tužilaštva, drugi u rukama samih medija i novinara, dok je treći društvo u kome živimo. Izgradnja sistema kontakt tačaka za novinare je tek u začetku, ali Čečen kaže da su prve lekcije naučene a prvi rezultati postignuti.

„Željeni rezultat je da država bude ozbiljna u nameri da zaštiti novinare i da da slobodu policajcima i tužiocima koji su zaduženi za ovo, a drugi je da novinari bez obzira na nesavršenost sistema prijavljuju pritiske i napade i da uključuju kontakt tačke bez obzira na početno nepoverenje. Tako će ljudi koji su zaduženi za zaštitu da reaguju i na taj način ćemo otkrivati nesavršenosti i ispravljati ih. Kroz izvesno vreme bi mogli da imamo sasvim respektabilan sistem“, naglašava Čečen.

Kako bi ove promene bile moguće, edukacija novinara jedan je od važnih aspekata procesa. Trening u Nišu, kao jedan od mnogih koji će biti održani u gradovima Srbije, jača znanja novinara u pogledu digitalne, pravne i društvene bezbednosti, fizičke bezbednosti i preventivnih situacija.

Proces stvaranja ambijenta i mehanizama za pružanje podrške novinarima nije lak i jednostavan, a Mirković upozorava da ritam „dva koraka napred, jedan nazad ume da obeshrabri kada se suočite sa preprekama koje su proizvod političkog pragmatizma, inercije, nespremnosti, tromosti, neorganizovanosti i predrasuda“. Ipak, kako kaže, nepoverenje koje postoji najefikasnije se prevazilazi konkretnim akcijama i pomacima i zbog toga se ne sme odustajati od ovog pristupa koji nema adekvatnu konstruktivnu alternativu.

Podrška EU ovom sektoru u Srbiji usredsređena je na nekoliko glavnih područja: postizanje okruženja koje pogoduje slobodi izražavanja i medija; osnaživanje novinarskih udruženja i medijskih profesionalaca; održivost medija; istraživačko novinarstvo; negovanje profesionalnosti i nezavisnosti medija; jačanje otpornosti medija na spoljašnje pritiske. Evropska unija je najveći oslonac i donator Srbije u podršci reformisanja i jačanja institucija neophodnih za funkcionisanje vladavine prava.

Članak je prenet sa portala europa.rs.

Click