Treba li ukinuti političko oglašavanje na televizijama?

25. November 2019.
U Velikoj Britaniji nema političkog oglašavanja na radiju i televiziji. Zašto je problem da se i u Srbiji na taj način obezbedi ravnomernija zastupljenost političkih aktera u elektronskim medijima u vreme predizborne kampanje, te da se izbegne favorizovanje stranaka koje imaju dosta novca.
vucic_hepi_1 - Copy
Fotografija preneta sa portala Cenzolovka

Piše: Anđela Reljić, Cenzolovka

Građani Velike Britanije izlaze na vanredne izbore 12. decembra u nadi da će buduća parlamentarna većina uspeti da zemlju izvede iz blokade u koju je zapala nakon referenduma o Bregzitu.

Regulatorno telo Ofcom, koje ima slične regulatorne nadležnosti nad elektronskim medijima u Britaniji kao što ih ima REM u Srbiji, objavilo je početkom novembra dokumenta u kojima radio i televizijske stanice podseća na njihove obaveze tokom predizborne kampanje, ali i na svoje ingerencije i kriterijume po kojima vrši nadzor medija u vreme izborne trke.

Kao što je BBC paradigma za kvalitetan javni medijski servis, tako je i Ofcom primer dobre prakse kada je reč o regulaciji komunikacionih i medijskih usluga.

Britanski Ofcom je konvergentno regulatorno telo, što znači da ne reguliše samo jednu oblast, kao što su elektronski mediji, već i fiksnu i mobilnu telefoniju, internet, bežične mreže, poštanske usluge. Slično domaćem REM-u, i Ofcom ima Odbor od 10 članova (jedan više nego REM), međutim – njegova struktura i način izbora članova složeniji su od modela u Srbiji. Članovi Odbora Ofcoma dele se na izvršne (executive) i neizvršne (non executive). I dok neizvršne članove, nakon konkursa koji sprovodi samostalna konsultantska kuća, imenuju predstavnik britanskog ministarstva za kulturu i medije, predsedavajući Odbora Ofcoma i nezavisni stručnjak, izvršne članove imenuju predsedavajući Odbora Ofcoma i neizvršni članovi.

Takođe, za razliku od REM-a, koji ima Savet koji donosi sve odluke, u Ofcomu je odlučivanje podeljeno između više odbora i komiteta, kojima je glavni Odbor delegirao neke od svojih nadležnosti. Tako se u sastavu Ofcoma, pored glavnog Odbora, nalaze i Odbor za sadržaj (nadgleda rad TV i radio stanica), Odbor za regulativu i menadžment, kao i Komitet za izricanje kazni, ali i druga tela.

Bez političkog oglašavanja u elektronskim medijima

Za razliku od Srbije, u Velikoj Britaniji nema političkog oglašavanja na radiju i televiziji, a britanski Ofcom nadgleda da li se ova zabrana poštuje tokom predizborne kampanje. U Britaniji nikada nije ni bila dozvoljena ova vrsta reklamiranja, a takva zabrana definisana je i u britanskom Zakonu o komunikacijama (The Communications Act 2003). Zabrana se ne odnosi samo na poruke političkih partija već i na svaku vrstu kampanje ili zagovaranja koji se mogu okarakterisati kao politički.

Odsustvo političkih reklama na radiju i televiziji omogućava da se sačuva balans različitih mišljenja u programima elektronskih medija i da se spreči da novac određuje čija će politička poruka imati veći domet i snagu. Pored Velike Britanije, i druge evropske zemlje, kao što su Francuska, Irska ili Belgija, poštuju zabranu političkog oglašavanja u elektronskim medijima.

U Srbiji nije prihvaćen predlog da se ukine političko oglašavanje

U Srbiji je političko oglašavanje dozvoljeno u vreme predizborne kampanje, ali ne i van nje. Ovu zabranu su prethodnih godina kršili i emiteri sa nacionalnom frekvencom i lokalne TV stanice. Kršena su i pravila o političkom oglašavanju u vreme predizborne kampanje, od kojih je najvažnije da se izborne liste i kandidati predstavljaju „ravnomerno i bez diskriminacije“.

Ukidanje političkog oglašavanja u Srbiji bi, bez sumnje, bar donekle umanjilo problem sa neravnomernom zastupljenošću političkih aktera u elektronskim medijima u vreme predizborne kampanje.

Savet REM-a je na sve te prekršaje ćutao, a u međuvremenu je, u februaru ove godine, bez ikakvog objašnjenja ukinuo sopstveni Pravilnik o obavezama medija tokom predizborne kampanje. Oblast političkog oglašavanja i informisanja u predizbornoj kampanji je tako sada neuređena, iako se očekuje da za manje od šest meseci u Srbiji budu održani parlamentarni izbori.

Predstavnici opozicionih partija su prethodnih godina u srpskom parlamentu predlagali ukidanje političkog oglašavanja u Srbiji, međutim – taj predlog nije naišao na podršku skupštinske većine. Isti predlog iznet je i nedavno, na sastancima predstavnika vlasti i opozicije kojima su posredovali članovi Evropskog parlamenta, međutim, ni tada nije dobio podršku, o čemu svedoči i skorašnja izjava jednog od učesnika tih sastanaka, narodnog poslanika Đorđa Vukadinovića.

Ukidanje političkog oglašavanja u Srbiji bi, bez sumnje, bar donekle umanjilo problem sa neravnomernom zastupljenošću političkih aktera u elektronskim medijima u vreme predizborne kampanje. Sprečilo bi da političke partije koje imaju znatno bolji materijalni položaj, što je kod nas slučaj sa vladajućom partijom, lakše pristupaju medijima i ostvaruju veći uticaj na biračko telo.

Obaveze britanskih elektronskih medija u vreme izbora

U biltenu objavljenom početkom novembra, britanski Ofcom podseća na pravila izveštavanja u vreme izbora, koja su inače u Kodeksu za emitere precizirana u poglavlju „Izbori i referendumi“. U posebnom dokumentu, namenjenom podršci medijima uoči predstojećih izbora, britanski regulator navodi i primere izveštavanja sa prethodnih izbora i podseća na faktore koje uzima u obzir kada donosi odluke koje se tiču programskih sadržaja emitovanih tokom predizborne kampanje.

REM je bez ikakvog objašnjenja ukinuo sopstveni Pravilnik o obavezama medija tokom predizborne kampanjeOblast političkog oglašavanja i informisanja u predizbornoj kampanji je tako sada neuređena, iako se očekuje da za manje od šest meseci u Srbiji budu održani parlamentarni izbori

Elektronski mediji u Britaniji su dužni da u vreme predizborne kampanje izveštavaju nepristrasno i da prilikom određivanje termina za emitovanje predizbornog programa postupaju fer i dosledno prema svim kandidatima, uzimajući pri tom u obzir i podršku koju je neka politička opcija imala na ranijim izborima, kao i onu koju ima u datom trenutku.

Regulator Ofcom očekuje od emitera da omoguće različitim političkim opcijama da se publici predstave u različito vreme kako bi njihove poruke doprle do najšireg kruga slušalaca i gledalaca. Ukoliko emiter nekoj političkoj opciji konstantno daje termin za predstavljanje koji ne može da obezbedi dovoljan broj gledalaca, Ofcom to smatra potencijalno diskriminatorskim postupanjem te preduzima odgovarajuće korake.

Zanimljivo je da pravilnici Ofcoma nude uputstva i kriterijume na osnovu kojih emiteri mogu da utvrde svoje obaveze prema učesnicima izbora, a pravilima je određena i dužina „partijskih izbornih nastupa“ koja na TV-u može da bude 2,40, 3,40 ili 4,40 minuta, dok se na radiju prihvata svako trajanje kraće od dva i po minuta. Određeno je i vreme emitovanja, pa tako „partijski izborni nastupi“ moraju biti prikazani na TV-u između 17.30 i 23.30, dok na radiju nastupi mogu biti emitovani između 6 časova ujutru i 22 sata uveče.

Transparentan proces kontrole i sankcionisanja emitera       

Ukoliko se tokom izborne kampanje u Velikoj Britaniji dogodi da neki medij prekrši obavezu o nepristrasnom informisanju, predmet se upućuje Ofcomovom Komitetu za izbore, u čiji sastav ulaze predstavnici Ofcomovog Odbora (najviše telo Ofcoma) i Ofcomovog Odbora za sadržaj. Ofcom razmatra svaki prekršaj učinjen tokom izborne kampanje i odlučuje da li je potrebno izricanje određene mere.

Ofcom može emiteru izreći sledeće mere – zabranu da ponovo emituje sporni program, naredbu da objavi ispravku ili tekst Ofcomovog nalaza povodom učinjenog prekršaja. Takođe, može da izrekne finansijsku kaznu, kao i da suspenduje dozvolu, da skrati njeno trajanje, ali i da je oduzme.

Proces razmatranja prekršaja emitera i odlučivanja o preduzimanju mera izuzetno je transparentan. Dva puta mesečno na svojoj internet stranici Ofcom objavljuje bilten sa detaljnim izveštajima o razmatranim prekršajima emitera i sa obrazloženjima odluka koje je ovo regulatorno telo donelo.

O tome u kojoj meri britanski Ofcom postupa u najboljem interesu javnosti govori i to što ovo regulatorno telo, uz sva već objavljena detaljna uputstva za izveštavanje tokom izbora, emiterima nudi i mogućnost hitnog direktnog kontakta ukoliko su im potrebna dodatna razjašnjenja.

Koliko se to razlikuje od prakse domaćeg Regulatora, pokazuje slučaj sa početka predizborne kampanje 2016. Tada je REM, uprkos očiglednom haosu u etru, čekao skoro dve nedelje pre nego što je sazvao predstavnike elektronskih medija da im razjasni odredbe tada novog, a sada povučenog Pravilnika o obavezama medija tokom predizborne kampanje.

Članak je prenet sa portala Cenzolovka.

Click