Šira slika: Život južno od Ibra

6. January 2022.
Prema procjenama, jer zvaničnih podataka nema, na Kosovu živi blizu 100.000 Srba. Dok se u javnosti uglavnom govori o onima sa sjevera, najveći broj kosovskih Srba živi u enklavama južno od Ibra. Kako žive, s kojim problemima se suočavaju i kako ih riješiti – gledajte u “Široj slici” autorice Žane Kovačević.
image-54

Izvor: AL JAZEERA

Click