Marinko Ukropina, generalni direktor SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Crnu Goru – Kome poveriti svoje poslovne podatke?

22. April 2021.
Vodeća svetska organizacija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju SGS se opredelila za digitalizaciju svojih usluga još početkom 2015. godine.
marinko_ukropina_141117_tw630
Foto: eKapija

Izvor: ekapija.com

Spektar usluga koje SGS pruža je ogroman i to u svakom mernom procesu gde je potrebno uspostaviti poverenje između pružaoca usluga i korisnika, uključujući i digitalne usluge, kaže za eKapiju Marinko Ukropina, generalni direktor SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Crnu Goru. U razgovoru za eKapiju Marinko Ukropina govori o važnosti sertifikacije u svim oblastima industrije, sa posebnim akcentom na IT i cloud rešenja.

– Danas kada je izbor pravog pružaoca IT usluga postao veoma složen, potreban je neko nezavisan da potvrdi kvalitet, sigurnost i pouzdanost IT servisa. Cloud servisa ima na desetine hiljada, koji odgovara potrebama vašeg biznisa? Kome ćete poveriti vaše poslovne podatke? Šta je sa podacima, ako menjate pružaoca cloud usluge. SGS proverava celokupan lanac isporuke cloud servisa sa više aspekata, kako bi potvrdio da možete imati poverenje u određenog pružaoca cloud usluge.

eKapija: Kada bi koristili podatke iz vaše statistike, kakva je slika industrijske proizvodnje u Srbiji? U kojoj industriji ste izdali najveći broj sertifikata?

– Najzastupljenije su farmaceutska i prehrambena industrija. Naime, u ovim oblastima kriterijumi za kvalitet proizvoda i usluga su sve veći. Takođe, kupci i druge zainteresovane strane insistiraju na uspostavljanju sistemskog pristupa u cilju osiguranja pouzdanosti i kontinuiteta, što se postiže implementacijom i sertifikacijom sistema menadžmenta.

eKapija: Svedoci smo otvaranja velikog broja fabrika u Srbiji čiji su osnivači multinacionalne kompanije. One za sobom donose standarde matične kuće. Koliko je sertifikacija zastupljena kod domaćih proizvođača?

– Ukoliko želite da budete na listi odobrenih isporučilaca proizvoda i usluga, za bilo koju ozbiljniju organizaciju, bez obzira da li je ona multinacionalna kompanija ili domaća, državna organizacija, morate da dokažete vašu sposobnost da u kontinuitetu isporučujete proizvode i usluge koje od vas traži kupac, zainteresovana strana. Trend u broju sertifikata u Srbiji nije na očekivanom nivou u odnosu na zemlje u regionu (videti ISO Survey 2016). Suština je da većina domaćih organizacija razume da se insistiranjem na stvarnoj primeni međunarodnih standarda sigurno osigurava poboljšanje njihovog poslovanja. Posedovanje sertifikata, samo radi ispunjavanja zahteva tendera i slično, ne doprinosi dugoročnom napretku, i mišljenja smo da naše domaće kompanije neće moći, na taj način, da budu adekvatna konkurencija kompanijama iz EU ili sa globalnog nivoa.eKapija: Osim kao odgovor na zahteve kooperanata i kupaca, koji su još razlozi za uvođenje standarda u proizvodnju i poslovanje?

– Pre svega, uspostavljanje sistemskog pristupa, sa tačno definisanim i delegiranim odgovornostima i ovlašćenjima zaposlenih za sve procese i aktivnosti koje su utvrđene u konkretnoj organizaciji, primenom modela Planiraj – Uradi – Kontroliši – Deluj. Na taj način, može se upravljati poslovnim rizicima i u kontinuitetu poboljšati poslovne rezultate. Takođe, poboljšava se i poslovna kultura i klima u organizaciji.

eKapija: Za koje usluge SGS u oblasti industrije vlada najveće interesovanje?

– SGS Beograd je prvi u regionu Jugoistočne Evrope dobio status SGS Akademije. U oblasti edukacije, imamo odlične rezultate. Vrlo je važno da se i na našem tržištu traže neke obuke koje su vrlo specifične i zahtevne, čak i za tržišta EU, kao što su npr. Six Sigma, Risk management, edukacije u oblasti cloud -a, upravljanje projektima itd.

eKapija: Tema koja je poslednjih godina izuzetno aktuelna je industrija 4.0. Kako na to gleda industrija u kojoj vi poslujete? Gde nalazite primenu vaših usluga?

– SGS se opredelio za digitalizaciju svojih usluga još početkom 2015. godine. Spektar usluga koje SGS pruža je ogroman i to u svakom mernom procesu gde je potrebno uspostaviti poverenje između pružaoca usluga i korisnika, uključujući i digitalne usluge. Danas kada je izbor pravog pružaoca IT usluga postao veoma složen, potreban je neko nezavisan da potvrdi kvalitet, sigurnost i pouzdanost IT servisa. Cloud servisa ima na desetine hiljada, koji odgovara potrebama vašeg biznisa? Kome ćete poveriti vaše poslovne podatke? Šta je sa podacima, ako menjate pružaoca cloud usluge. SGS proverava celokupan lanac isporuke cloud servisa sa više aspekata, kako bi potvrdio da možete imati poverenje u određenog pružaoca cloud usluge. U poljoprivredi, dronovi se koriste za snimanje kvaliteta zemljišta, što pomaže u identifikaciji potencijalnih problema sa kvalitetom prinosa i u primeni preventivnih mera. U kontrolama kvaliteta proizvoda, monitoring uređaja i svih merenja na tim uređajima u realnom vremenu se koriste mobini telefoni ili računari, što znatno povećava efikasnost same kontrole. U transportnom sektoru teret se prati u realnom vremenu upotrebom elektronskih plombi, a informacije su, takođe, dostupne u realnom vremenu.

eKapija: Izjavili ste da je kod digitalizacije neophodno raditi na razvoju ljudskih resursa, njihovih znanja i kompetencija. Osim kadra, koja su još goruća pitanja kada je digitalna transformacija u pitanju?– Važna su finansijska ulaganja u razvoj cloud usluga, koja nisu zanemarljiva, čak i za međunarodnu kompaniju kakva je SGS. Takođe je važna posvećenost rukovodstva koja se ogleda u obezbeđivanju resursa za ostvarivanje planova i postizanje jasno definisanih, merljivih ciljeva. I finalno, razvoj mreže partnera na globalnom tržištu.

eKapija: Važan segment digitalizacije je i poslovanje u oblaku. Organizacija EuroCloud Europe je akreditovala SGS Beograd za pružaoca usluga u oblastima sertifikacije i edukacije u domenu cloud servisa. Kakvi su rezultati na tom polju?

– Od 7 kompanija koje imaju StarAudit sertifikat u svetu, 3 je sertifikovao SGS Beograd i to sledećim redosledom: U novembru 2016. smo imali prvu StarAudit sertifikaciju cloud servisa jedne vladine organizacije u Evropi, druga u svetu i to austrijskog državnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede, životne sredine i upravljanja otpadom. U avgustu 2017. smo uradili prvu StarAudit sertifikaciju data centra u Hrvatskoj u javnom preduzeću Hrvatska pošta, U oktobru 2017. smo izvršili prvu StarAudit sertifikaciju data centra u Srbiji i to za privatnu telekomunikacionu kompaniju Orion Telekom.eKapija: Zašto je industrijska proizvodnja oblast u koju bi trebalo usmeriti sva raspoloživa institucionalna znanja?

– Industrijska proizvodnja je od suštinske važnosti za jednu državu, pre svega jer osigurava razvoj i primenu novih tehnologija, time doprinosi i razvoju znanja i preduzetničkih veština. Razvoj novih proizvoda donosi novostvorenu vrednost i mi kao društvo moramo da radimo na tome da se u našoj privredi ponovo vrati razvoj i stvaranje novih proizvoda. Institucionalna znanja treba usmeriti pre svega u proces istraživanja tržišta, a paralelno i u proces razvoja ljudskih resursa koje mogu da prepoznaju i predlažu rešenja koja će našu privredu približiti svetskim trendovima. Ono što zabrinjava, je vrlo mali broj domaćih organizacija koje su sertifikovane, prema određenim standardima za sisteme menadžmenta, za procese razvoja i proizvodnje.

eKapija: Neretko neophodnost standardizacije ilustrujete primerima iz sporta.

– Zašto su naši sportisti uspešni u međunarodnim takmičenjima? Pre svega jer od samih početaka, treniraju i takmiče se prema već uspostavljenim međunarodnim normama i pravilima. Pravila igre su tačno iskomunicirana i međunarodno validirana. Slična situacija je i u biznisu, sve naše kompanije koje su uspele da “izađu” na međunarodno tržište, po istim principima rade kao i velike inostrane ili multinacionalne kompanije. Problem je što se u sportu učimo od malih nogu, a u biznisu nekada za ceo radni vek ne razumemo gore navedeno. Takođe, u sportu proces odlučivanja je lakše merljiv i mnogo kraće traje, nego što je to slučaj u biznisu.

eKapija: Hoće li SGS uskoro proširiti portfolio usluga u oblasti industrijske proizvodnje?

– Pored već standardnih usluga koje SGS Beograd pruža, u oblastima kontrolisanja i ispitivanja, naš fokus je razvoj usluga u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštiti zdravlja zaposlenih, uzimajući u obzir i zahteve za bezbednost mašina i opreme prema direktivama Novog pristupa EU. Najzahtevnija oblast u fazi pregovora u pristupanju EU će upravo biti zaštita životne sredine, gde SGS na globalnom nivou ima velika operativna iskustva.

Click