Nije bilo donacije za kupovinu startera!

22. March 2023.
„Dunav osiguranje” demantovalo navode gradonačelnika i direktora Subotica-transa.
Wiki.Vojvodina_VII_Subotica_5235
Foto: Ванилица, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kompanija “Dunav osiguranje” nije odobravala, niti isplaćivala donacije Javnom preduzeću “Subotica-trans”.

Ova informacija navedena je u zvaničnom odgovoru “Dunav osiguranja” našoj redakciji.

Nakon što su gradonačelnik Stevan Bakić i direktor Subotica-transa Dejan Ljubisavljević, na konferenciji za medije održanoj 7. marta, saopštili da pomenuti uređaj zaista košta 1.197.411,60 dinara i da je posredi bila donacija “Dunav osiguranja” Subotica-transu, redakcija sajta Vesti024.rs je od pomenute osigravajuće kuće zatražila da joj dostavi odluku nadležnog poslovodnog organa o donaciji, ugovor i izvod iz banke.

U odgvovoru “Dunav osiguranja”, koji je našoj redakciji prosleđen juče, navedeno je i da ova osiguravajuća kuća nema saznanja da drugi organ javne vlasti ima u svom posedu tražena akta.

Odgovor „Dunav osiguranja“ demantuje Bakića i Ljubisavljevića

Podsetimo, Bakić i Ljubisavljević su na pomenutoj konferenciji za medije saopštili da je kupovina startera, za koji zaposleni u Subotica-transu tvrde da je preplaćen, u stvari, donacija “Dunav osiguranja”.

Gradonačelnik Bakić je doslovno rekao da je “Dunav osiguranje” odvojilo sredstva i kupilo Subotica-transu pomenuti uređaj, za uspešnu dugogodišnju poslovnu saradnju.

Direktor Ljubisavljević je na istoj konferenciji za medije doslovno saopštio da je uređaj kupljen iz donacije koja je sklopljena sa “Dunav osiguranjem”.

Iz jučerašnjeg dopisa “Dunav osiguranja”, međutim, jasno se vidi da gradonačelnik i direktor Subotica-transa javnosti nisu saopštili istinite informacije.

Članak je prenet sa portala vesti 024.rs

Click