Zabrinjavajuće: Morava je znala da bude i za 10,5 metara viša nego što je danas…

8. January 2020.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Velike Morave kod ljubičevskog mosta danas je minus 352 centimetra. Vodostaj je opao za 70 centimetara od 30.decembra do danas, a prognoze su da će vodostaj nastaviti da opada do petka kada će se reka spustiti za još 13 centimetra.
nizakk.jpg

Autor: U.Urošević

Vodostaj Velike Morave važan je za vrste riba koje obitavaju u Velikoj Moravi, ali i za nivo podzemnih voda koje gravitiraju ka vodoizvorištu „Ključ“ u Požarevcu sa koga se grad snabdeva vodom za piće.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od 1946. zaključno sa 2018.godinom najniži vodostaj ove reke kod ljubičevskog mosta izmeren je 20.novembra 2018. kada je iznosio minus 391 centimetar.

Najveći ikada zabeleženi vodostaj bio je 4.maja davne 1958.godine, a u vreme kada nije bilo intezivnog iskopavanja šljunka u koritu reke i priobalju. Tada je vodostaj u Ljubičevu bio neverovatnih plus 706 centimetara, odnosno čak za 10,5 metara viši nego danas.

 

Članak je prenet sa portala Boom93.

Članak je prenet sa portala Boom93.

Click