Jovan Bajford: Srbija je sledbenik Franje Tuđmana

21. May 2021.
Izvod iz intervjua za Vreme. "Što se tiče Nedića, Ljotića i donekle četnika, njihova rehabilitacija je posledica reorijentacije fokusa kolektivnog sećanja – koja je započela još osamdesetih godina – sa heroizma partizana na stradanje srpskih civila. Tada su partizani predstavljeni kao nekakvi fanatici koji nisu marili za civilne žrtve nemačkih represalija i čija je borba samo pospešivala zločine nacista. Kada se jedanput tako postave stvari, onda kolaboracionizam postaje akt patriotizma, a antifašizam čin nacionalne izdaje. Tako Nedić i Ljotić i Draža postaju pozitivni likovi, a pravi antifašisti – partizani – postaju zločinci".
_118043690_bajford
Jovan Bajford. Foto: BBC na srpskom/Privatna arhiva

Autor: Nedim Sejdinović

Sagovornik “Vremena” je Jovan Bajford, profesor socijalne psihologije na Katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Njegova interesovanja su interdisciplinarna, a ponajviše se bavi područjem na kojem se susreću, sa jedne strane, socijalna psihologija, a sa druge – istorija. U našoj javnosti je poznat po čuvenim roditeljima (Timoti Džon Bajford i Mila Stanojević Bajford), ali pre svega po dragocenim, često citiranim knjigama, kao što su, na primer, Potiskivanje i poricanje antisemitizmaSećanje na Vladiku Nikolaja Velimirovića u savremenoj srpskoj pravoslavnoj kulturi ili Staro sajmište – mesto sećanjazaborava i sporenja. Strastveno izučava Holokaust, antisemitizam, a smatra se i za jednog od vodećih svetskih stručnjaka za teorije zavera.

Prošle godine je na engleskom jeziku objavljena Bajfordova knjiga Genocid na slici, koja se bavi ulogom fotografije u interpretaciji i kreiranju sećanja na ustaške zločine u NDH, sa posebnim osvrtom na logor Jasenovac. Uskoro bi ovo kapitalno izdanje koje analizira kako su fotografije zločina plasirane u medijima, naučnim i memoarskim publikacijama, dokumentarnim filmovima, izložbama i tokom perioda socijalističke Jugoslavije, ali i posle njenog raspada, trebalo da doživi i srpsko izdanje.

“Knjiga se bavi, pre svega, političkom dimenzijom vizuelnog sećanja i načinom na koji su fotografije od samog početka interpretirane i korišćene, strateški i selektivno, za promociju različitih političkih interesa”, kaže Bajford u jednom intervjuu.

Naš razgovor, logično, počinjemo podsećanjem na događaje od pre desetak dana, kada je država Srbija organizovala svečanu akademiju povodom Dana pobede nad fašizmom, a u čijem su centru bili stihovi pesama koje je koristio Srpski dobrovoljački korpus de fakto fašiste Dimitrija Ljotića.

VREME“: Da li je ovo za vas iznenađenje ili je pak logična posledica činjenice da Srbijom danas vladaju radikali iz devedesetihIlipaklogična posledica višedecenijske revizije prošlosti?

JOVAN BAJFORD: U najnovijoj ikonografiji obeležavanja Dana pobede ne vidim tekovinu radikalske ideologije iz devedesetih. Radi se, pre, o posledici onoga što su radile stranke koje se bile na vlasti posle 2000. godine. Tita i Dražu nije pomirio Vojislav Šešelj, već su to učinili Boris Tadić i Vojislav Koštunica 2004. godine kada je u Skupštini Srbije izglasan Zakon o pravima boraca, po kome se zvanično izjednačavaju pripadnici partizanskog i četničkog pokreta. Revizionistička interpretacija Nedićeve vlade ušla je u školske udžbenike 2002. godine, u vreme kada je o prošlosti odlučivao kadar DSS, koji je u to vreme politički rehabilitovao i Dimitija Ljotića.

Osim toga, u događajima od prošle nedelje perfektno se ogleda stanje kulture sećanja na Drugi svetski rat. U Srbiji odnos prema prošlosti nije posledica nekog dobro osmišljenog, ovako ili onako ideološki obojenog državnog projekta. U pitanju je neka vrsta švedskog stola, na kome ima ponešto za svakoga. Dakle, koja verzija Drugog svetskog rata će prevagnuti u datom trenutku zavisi, pre svega, od konkretnih političkih okolnosti. Setimo se da je 2014. godine čak i pomeren datum oslobođenja Beograda zato što je dolazio Putin, a Dveri i DSS – koji su pre toga naveliko pričali o “crvenoj kugi” i komunističkim zločinima 1944. godine – najedanput su pisali hvalospeve Crvenoj armiji. Kada ne dolazi Putin i kada o prošlosti ne odlučuje ruska ambasada, onda sve zavisi od ličnog ubeđenja i sklonosti nadležnog ministra, njegovog savetnika, državnog sekretara ili nekog nižeg državnog službenika. Setite se, na primer, da je ceo projekat rehabilitacije Draže Mihajlovića pre nekih desetak godina bio delo Slobodana Homena, tada državnog sekretara u Ministarstvu pravde, koji se ovog posla latio iz ličnih i porodičnih razloga.

***

Zašto sepo vašem mišljenjuSrbija sve češće odriče svoje antifašističke prošlosti i za istorijske uzore bira one koji su tokom Drugog svetskog rata bili saradnici nacista?

Srbija se nije odrekla antifašističke prošlosti, već je redefinisala pojam antifašizma, a saradnju sa okupatorom je oslobodila negativnih konotacija i pretvorila je u patriotski akt. Za zemlju koja ponosno ističe da je “jedina u Evropi koja je imala dva antifašistička pokreta” teško se može tvrditi da se bukvalno odrekla antifašizma. Ovde se, pre svega, radi o trivijalizaciji antifašizma, u smislu da se selektivnom interpretacijom prošlosti i reinterpretacijom ovog pojma, ideja antifašizma – a samim tim i fašizma – oslobađa bilo kakvog značenja. Uzmite, na primer, rehabilitaciju četničkog pokreta. U Srbiji se istorija četničkog pokreta svodi na dva momenta: ravnogorski ustanak (na čemu se zasniva mit o Draži kao prvom antifašističkom gerilcu u Evropi) i poraz četnika (momenat na kom se zasniva mit o četnicima kao žrtvama savezničke izdaje i komunističkog terora). Između ta dva događaja je praznina. Nema četničkih zločina protiv civila, pre svega u istočnoj Bosni, nema kolaboracije, dakle, nema ni jednog spornog momenta.

A kako u svemu tome stoje nedićevci i ljotićevci?

Što se tiče Nedića, Ljotića i donekle četnika, njihova rehabilitacija je posledica reorijentacije fokusa kolektivnog sećanja – koja je započela još osamdesetih godina – sa heroizma partizana na stradanje srpskih civila. Tada su partizani predstavljeni kao nekakvi fanatici koji nisu marili za civilne žrtve nemačkih represalija i čija je borba samo pospešivala zločine nacista. Kada se jedanput tako postave stvari, onda kolaboracionizam postaje akt patriotizma, a antifašizam čin nacionalne izdaje. Tako Nedić i Ljotić i Draža postaju pozitivni likovi, a pravi antifašisti – partizani – postaju zločinci. Ali, najvažnije je to što je Drugi svetski rat u Srbiji danas zapravo prazan simbolički prostor kojem se pripisuju različita značenja u skladu sa sopstvenim nahođenjem, prioritetima i praktičnim interesima, i u zavisnosti od političkog trenutka.

***

A kako generalno gledate na sistematski proces autoviktimizacije u SrbijiSrbi su jedino i samo žrtvesaopštava nam vladajuća politička i kulturna elita.

Što se tiče “autoviktimizacije”, mislim da ona sama po sebi nije problem. Srbi u NDH su bili žrtve zločina genocida nezapamćenih razmera. Procenjuje se da je u NDH stradalo oko 330.000 Srba. Srbi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine spadaju među narode koji su za vreme Drugog svetskog rata procentualno najviše stradali u Evropi i čine čak dve trećine ukupnog broja civilnih žrtava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Dakle, kada je reč o Drugom svetskom ratu, Srbima niko ne sme i ne može uskratiti status žrtve genocida. Ono o čemu možemo i moramo diskutovati jeste politička instrumentalizacija stradanja i činjenica da su u zvaničnom sećanju žrtve ustaškog genocida danas samo politički instrument. Na primer, nije slučajno to što državna Kuturna strategija u prvi plan stavlja borbu protiv “relativizacije i revizije činjenica”. Revizionizam na koji se aludira je revizionizam u Hrvatskoj. Čitava svrha sećanja na prošlost nije potreba da se iskaže pijetet prema žrtvama, već prepucavanje sa susedima. Ako pogledate kada se i kako u Srbiji govorilo o Jasenovcu u poslednjih petnaestak godina, videćete da se zvanična Srbija seća Jasenovca isključivo kada treba postići neki politički ili diplomatski poen, ili kada treba potenciranjem srpskog stradanja skrenuti pažnju sa zločina koji su Srbi počinili devedesetih. Ili kako je Vasilije Krestić objasnio u vreme održavanja izložbe o Jasenovcu u UN 2018. godine, stradanje treba iskoristiti za “promociju spoljno-političkih interesa”. To je bila svrha i filma Dara iz Jasenovca.

***

Kao neko ko dugo godina istražuje antisemitizamkako gledate naovde tako čestapoređenjatakoreći poistovećivanja stradanja srpskog i jevrejskog naroda kroz istorijua posebice tokom Drugog svetskog rata?

Ovo je posledica svojevrsne aproprijacije i instrumentalizacije Holokausta. Sa jedne strane, nesporna je činjenica da su Srbi bili žrtve genocida u NDH, baš kao i Jevreji. Ali, postoje značajne razlike između sudbine Srba i Jevreja u odnosu na nameru, sistematičnost i opseg nasilja. Ove razlike se u Srbiji rutinski zanemaruju i time se prenebregava specifičnost Holokausta kao istorijskog događaja bez presedana. Umesto toga, srpsko stradanje se potencira kroz poređenje sudbine Srba i Jevreja. Osim toga, u Srbiji postoji tendencija da se Srbi smatraju večitom žrtvom genocida i da se sva stradanja Srba stavljaju u tu kategoriju. Na primer, novi Zakon o Memorijalnom centru “Staro sajmište” tvrdi da su “nacistička Nemačka i njeni saveznici i pomagači” izvršili genocid nad Srbima u okupiranoj Srbiji. Naravno, tokom okupacije, a naročito u jesen 1941. godine, u Srbiji je nemački okupator počinio brojne zločine protiv srpskog naroda, uglavnom u okviru mera odmazde (Geiselmordpolitik). Međutim, ovi zločini – koji se svakako mogu podvesti pod kategoriju ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti – nisu imali karakter genocida pošto nije postojala namera potpunog ili delimičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe. Međutim, tvrdnja da su Srbi i u okupiranoj Srbiji bili žrtve genocida skreće pažnju sa jedinstvene sudbine Jevreja, koji su zapravo jedini bili žrtve genocida na tom prostoru.

Osim toga, u nekim ranijim verzijama nacrta zakona o memorijalu na Sajmištu takođe su isticani zločini koje su “albanski kolaboracionisti” počinili nad srpskim narodom na Kosovu za vreme okupacije i oni su bili okarakterisani kao genocid. Prema tome, Srbi su predstavljeni kao večita žrtva genocida. Svrha ovakvog pojednostavljenog posmatranja prošlosti je da se za Srbe obezbedi večiti status žrtve i tako prikupi moralni kapital koji taj status donosi. Ali, njegova posledica je prenebregavanje Holokausta jer u narativu koji potencira srpsko stradanje, Jevreji mogu igrati samo sporednu ulogu sapatnika Srba.

Click