Od 27.000 migranata koji su prošli kroz Srbiju njih 33 dobilo azil u 2019.

1. January 2020.
Kroz Srbiju je u 2019. godini prošlo više od 27.000 migranata, od kojih je 221 podneo zahtev za azil a do kraja godine pozitivno je rešeno svega 33 slučaja, pokazali su podaci Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije.
DACIC URUCIO UGOVORE O DODELI GRADJEVINSKOG MATERIJALA IZBEGLICA
Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić. Foto: BETAPHOTO/MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE/Ognjen Stevanovic

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je agenciji Beta da je od početka migrantske krize kroz Srbiju prošlo više od 1,5 miliona ljudi koji su otišli put razvijenih zemalja EU sa namerom da tamo traže azil.

Prema njegovim rečima, trendovi kretanja migranata stalno se menjaju, tako da trenutno u Srbiju ulazi gotovo pođednak broj migranata iz pravca Grčke, kao i onih koji se u Srbiju vraćaju iz Bosne, gde su prešli u ranijem periodu.

Cucić je izjavio da dok su ranije u Srbiju ulazili migranti uglavnom iz susednih zemalja na jugu, odakle su stizali iz pravca Grčke, od prošle godine je trend da, naročito tokom hladnog perioda migranti u Srbiju ulaze i iz Bosne – da bi prezimili.

“Imamo redovan priliv migranata iz Severne Makedonije, Bugarske i Albanije, koji u stvari svi dolaze iz Grčke, a broj onih koji na taj način dolaze u Srbiju varira od 20 do 30 pa do 300 ili 400 dnevno kako se dešavalo u nekom ranijem periodu. Sada imamo i veliki priliv iz Bosne, odakle nam dnevno dolazi po 10, 20 ili 30 migranata”, kazao je Cucić.

On je rekao da se pretpostavlja da je razlog takvom kretanju migranata u tome što su uslovi za smeštaj u Srbiji bolji, naročito u zimskom periodu.

“U 2018. godini smo imali ukupno oko 1.000 ljudi koji su se vratili iz Bosne, a u 2019. godini vratilo se skoro njih 1.800. Uslovi u kojima treba da provedu zimu u Bosni su više nego skromni. Niko ne beži ako mu je dobro, pogotovo ne ako je nadomak cilja. To govori o tome da svi na migrantskoj ruti treba da se odgovornije ponesemo”, kazao je Cucić.

Zbog povećanja broja miganata nedavno je ponovo aktiviran i Prihvatni centar u Preševu, koji je prvi takav centar otvoren u Srbiji na početku migrantske krize, a bio je u statusu mirovanja kada se smanjio priliv migranata iz Severne Makedonije.

“On ima svoju funkciju kao prvi prihvatni centar za transport i nikada nije bio zatvoren, samo je jedno vreme bio u stanju mirovanja, odnosno u njemu je bio smešten mali broj ljudi, po desetak njih. Sada imamo malo veći priliv migranata, to je nešto što se i očekuje u ovom periodu godine i takav trend postoji unazad nekoliko godina”, rekao je Cucić i dodao da je u Prihvatnom centru u Preševu trenutno smešteno oko 400 migranata.

Prema podacima Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije u ukupno 17 prihvatnih ili centara za azil u Srbiji na kraju 2019. godine bilo je smešteno nešto manje od 5.000 migranata (25. decembra bilo ih je 4.861).

Od tog broja polovina migranata je iz Avganistana, na drugom mestu su migranti iz Sirije kojih je 13 odsto, zatim iz Pakistana, kojih je sedam odsto i Iraka i Bangladeša, po oko šest odsto.

Click