Nova ekonomija: Na Makiškom polju zbog metroa sledi seča drveća, isušivanje, nasipanje peskom

18. June 2021.
Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" planira uredjenje kanalske mreže na Makiškom polju, kao pripremu za izgradnju početne stanice beogradskog metroa sa okretnicom, pokazuju podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki.
600px-JKP_Beogradski_vodovod_i_kanalizacija,_Makis---Copy
Postrojenja za preradu vode za piće u Makišu . Foto: Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 RS, Wikimedia Commons

Kako je objavila Nova ekonomija uredjenje kanala podrazumeva i seču drveća, nasipanje peska, kao i isušivanje močvarnog područja.

“Projektanti zaduženi za izradu Idejnog rešenja izgradnje depoa metroa izneli su predlog rešenja koji predvidja izgradnju depoa na površini od 72 hektara”, piše u specifikaciji.

Sastavni deo projekta izgradnje depoa je nanošenje 1,7 miliona kubnih metara materijala, uključujući i 400.000 kubika peska.

U planu je i izgradnja dva kolektora za prikupljanje atmosferskih voda koje bi trebalo da se ispuštaju u Glavni kanal.

Ovi kolektori su deo hidrotehničkog rešenja i predstavljaju samo deo sistema za odvodjenje atmosferske i površinske vode i ne mogu funkcionisati samostalno, ističe se u specifikaciji.

Kako je navedeno, izgradnja stanice metroa i samog metroa zahteva da hidromeliracioni sistem (sistem za odvodnjavanje suvišne vode) “Veliki Makiš” radi punim kapacitetom, odnosno barem deo koji sprovodi vodu sa prostora predvidjenog za gradnju.

Dovodjenje kanalske mreže u pun kapacitet podrazumeva uklanjanje biljne vegetacije i zemljane radove, pojašnjava se u specifikaciji.

Prvi radovi će se izvoditi na prostoru gradnje stanice metroa, a počeće se prosecanjem pristupnih puteva uz kanale i biološkim radovima ručnim sečenjem šiblja i stabala sa vadjenjem panjeva.

“Dreniranje površinskog dela može da bude korisno ukoliko je u funkciji dreniranja samih močvarnih delova i čuvanja površine odakle se i prihranjuje voda u izvorište”, objasnio je za Novu ekonomiju inženjer geologije Branislav Božović iz Nacionalne ekološke asocijacije.

On je istakao da je šetno ukoliko se prostor isušuje da bi se uredjivalo i pripremalo za nešto što je izvan funkcije vodoizvorišta.

Po Božovićevoj oceni, očuvanje vode je sa trenutnim planovima nemoguće, ali će to biti rešeno menjanjem kategorizacije vode.

“Mi smo skloni menjanju kategorije vode i kvaliteta vode, kako nam odgovara. Sada su sve vode koje su bile treće kateogorije, koje su bile neupotrebljive, prebačene su u drugu kategoriju ili kažu – može se koristiti i treća kategorija za piće, tehničku vodu. Do sada je mogla samo druga kategorija da se koristi, i to sa prečišćavanjem”, kazao je Božović.

On je upozorio da u ekologiji i u zaštiti životne sredine ne postoji smrtnosna doza, “to je trovanje, nego postoji dozirana smrt”.

“Zbog toga ni zagadjenje zbog urbanizacije Makiškog polja nećemo osetiti odmah”, kazao je Božović za Novu ekonomiju.

Click