Podavalski kraj je raj za one koji žele da ga posete

27. February 2021.
Udruženje “Avala info” želi da zauzme ulogu domaćina podavalskog kraja koji će biti pokretač stvaranja samoodržive zajednice podavalskih sela. U prepoznatljivim proizvodima iz ovog kraja ovo udruženje vidi mogućnost veće posete Avale, i time želi da pokuša da kraj učini dostupnijim građanima koji nisu iz ovog mesta.
4 (2)
Fotografije: Udruženje Avala info

Avala info postoji već pet godina i bavi se razvojem ruralnog područja podno planine Avale. Kako kaže članica ovog udruženja Marija Joksimović, oni vide ruralna područja kao “neiskvarena”, gde su porodične vrednosti bitne i gde ručna manufaktura i daje malu količinu jedinstvenih proizvoda sa vrhunskim kvalitetom.

“Pokušavamo da damo na značaju takvom sistemu vrednosti i da ga očuvamo. Zalažemo se da podavalski kraj sačuva svoje odlike, kao što je kvalitetniji način života u odnosu na život u urbanoj sredini, blizina urbane sredine, dodir sa prirodom, uzgajanje svoje, sopstvene hrane, sposobni domaćini i domaćice sa razvijenim raznim veštinama i zdravija sredina za odrastanje dece: odrastanje u skladu sa prirodom uz stalno učenje novih veština”, dodaju iz ovog udruženja.

Avala info hoće da na jednom mestu objedini znanja i velike potencijale kraja.

“Želimo da postanemo svojevrsni hub – Razvojni centar podavalskih sela i da vodimo razvoj kompletne zajednice, kao pravi domaćini. Dugoročni cilj je osnovan HUB – Razvojni centar podavalskih sela koji vodi razvoj zajednice kao pravi domaćin i u podavalskim selima razvija zajednicu koja je umrežena, edukovana da prepoznaje svoje potencijale i funkcioniše u stalnoj međusobnoj komunikaciji i saradnji i čvrsto je povezana sa potrošačima”, kaže Joksimovićeva.

Podavalski kraj je prepoznatljiv po nizu lokalnih, kvalitetnih, prirodnih prehrambenih proizvoda koji su prepoznatljivi na tržištu po očuvanju tradicije u seoskom domaćinstvima, kao i po kreativnim i zanimljivim turističkim i edukativnim sadržajima, koji prepoznaju, kako porodice, tako i biznis klijenti.

“Održava se mreža potrošača i klijenata koji ciljano dolaze u podavalski kraj u nabavku lokalnih, prirodnih zdravih proizvoda, radi edukacije dece, radi odmora i rekreacije u prirodi. Podavalski kraj je prepoznat kao primer dobre prakse organizacije života na lokalu”, ističe ona.

Udruženje Avala info je nastalo u cilju promocije potencijala podavalskog kraja koji do sada nije bio prepoznat – ručno rađena, domaća proizvodnja prehrambenih proizvoda nadomak grada, turistički, prirodni i kulturni potencijali. Inicijativa je pokrenuta 2016. godine, a delokrug preuzetih akcija se brzo proširio na kompletan razvoj lokalne zajednice.

“Bavimo se pronalaženjem skrivenih dragulja podavalskog kraja i pomoći, odnosno usmeravanjem u njihovom razvoju do nivoa da se mogu ponuditi zainteresovanim stranama. Uži tim čine četiri osobe, a sarađujemo sa oko 100 ljudi na lokalu”, dodaje Joksimovićeva.

Do sada je ovo udruženje pomoglo desetak domaćinstava kako bi uvideli i iskoristili svoje potencijale. Na svom portalu avalainfo.com udruženje objavljuje vesti sa lokala i predstavlja glavnu platformu za razvoj i promociju lokalne zajednice.

“Sem toga, bili smo suorganizatori projekta ‘Mali farmer’ gde smo doveli 15 vrtića tokom 2018. godine u selo i šumu. Prvi put su se u selima podavalskog kraja organizovale ovakve posete, a sproveli smo i brendiranje lokalnih proizvoda – ‘avalska korpa’, ‘avalski doručak’, ‘ukajmačen sir’, ‘ćaije’”, dodaje ona.

U narednom periodu planiraju mapiranje domaćinstava i saradnika u pet podavalskih sela radi proširivanja Avala info zajednice, jačanje kapaciteta domaćinstava kroz obuke, umrežavanje domaćinstava i lokalnih aktera, promociju domaćinstava u okviru svoje Avala info zajednice i promociju podavalskog kraja.

“Uvereni smo da je u javnom interesu da se ovakav – domaćinski model upravljanja, primenjuje na svakom lokalu. Zajednici ćemo pružiti kulturno-umetničke sadržaje koje nisu imali pre našeg delovanja. Razvićemo lokalnu privredu – direktno turističko-ugostiteljsku granu, a indirektno i ostale grane privrede koje se naslanjaju na nju. Domaćinstvima ćemo omogućiti da lakše dođu do kupaca i da im sam kupac dođe ‘na noge’. Edukovaćemo mlade u kraju da vole i čuvaju svoj kraj, da ga istražuju, čiste, promovišu… Putem online platforme, turistima ćemo ‘na gotovo’ pružati informacije sa lokala do kojih bi vrlo teško sami došli – ko prodaje domaću teletinu gajenu bez antibiotika, ili kako je lep za obilazak ili fotografisanje mladenaca lokalitet ‘Kraljeva česma’, kaže ona.

Za prirodu će učiniti najviše kada čoveka, pogotovo onog koji živi na Avali, stalnom edukacijom, transformišu u onoga ko koristi, ali i čuva prirodu.

Ovu i ostale aktivističke priče možete pronaći na sajtu promeni.rs.

Click