Hoće li i ko odgovarati za zloupotrebe imena i ličnih podataka poznate novinarke u političkim predizbornim igrama?

29. November 2023.
Da bi birač podržao neku izbornu listu, potrebno je da uz ličnu kartu kod javnog beležnika overi Izjavu podrške na kojoj je u obavezi da napiše ime, prezime, datum rođenja, adresu, jedinstveni matični broj i potpiše se, rekli su UNS-u u dve beogradske kancelarije javnog beležnika. Za overu Izjave podrške, uputili su nas, neophodno je lično prisustvo. Kako je moguće i ko je odgovoran što je uprkos jasno određenoj proceduri došlo do svesne zloupotrebe podataka poznatke novinarke Jelene Zorić u političkoj utakmici?
list-danas-jelena-zoric-i-aleksandar-cvrkotic-dobitnici-nagrade-dusan-bogavac-3717394-velika
Jelena Zorić. Foto: N1

Autori: A. Ničić, D. Bjelica, Izvor: UNS

Zaposleni u kancelarijama javnog beležnika navode da su obrasce Izjave podrške overavali na svom radnom mestu, ali i da su odlazili na teren, gde je procedura bila identična.

Za overu izjave podrške neophodno je bilo, kako su objasnili, da građanin javnom beležniku donese dva popunjena primerka obrasca Izjave podrške, od kojih jedan zadržava beležnik.

Građanin overu izjave podrške plaća 30 dinara. Kao i prilikom overe svakog dokumenta, daje na uvid ličnu kartu, a kad se procedura završi, potpisuje se u knjigu javnog beležnika.

Politička partija ili grupa građana koja je nameravala da učestvuje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda 17. decembra u obavezi je bila da, između ostalog, Gradskoj izbornoj komisiji preda 3000 ovakvih overenih izjava.

Na spisku se pored imena i prezimena birača koji pruža podršku, moralo navesti i ime i prezime javnog beležnika koji je overio izjavu podrške.

Dakle, svojim imenom i prezimenom javni beležnik garantuje da je neki građanin podržao određenu izbornu listu. U ovom slučaju, iako to nije učinio.

Poznata novinarka Jelena Zorić u ponedeljak je, odmah po saznanju, obavestila javnost da nije dala podršku nijednoj političkoj partiji niti bi to kao novinar činila.

Njeno ime i lični podaci našli su se na izbornim listama za predstojeće beogradske izbore  „Ćale, ovo je za tebe“ i „Srbija na Zapadu“.

 

Ko je sve odgovoran i ima li posledica?

Iz grupe građana „Ćale, ovo je za tebe“ Petar Đurić, na čijem se spisku podrške našlo ime Jelene Zorić, za sajt UNS-a kažu da ne snose nikakvu odgovornost.

Tačnost podataka iz izjava podrške koje su predali ne garantuju oni, kažu, već overitelji, odnosno javni beležnici.

„Izjavu birača podnosi svako fizičko lice za sebe, a za tačnost podataka garantuje onaj ko tu izjavu overava. Podnosilac liste ne vrši overu, već nadležni državni organ, a to je javni beležnik ili opštinski overitelj“, rekli su iz ove grupe građana na pitanje UNS-a kako su se podaci Jelene Zorić našli u izjavama podrške birača iako ona nije podržala njihovu izbornu listu.

Ipak, advokatkinja UNS-a Gordana Konstantinović kaže da oštećeni, u ovom slučaju novinarka, ima pravo da podnese krivičnu prijavu protiv svih lica koja su učestvovala u zloupotrebi podataka, uključujući i osobu koja je predala spisak.

Zadatak nadležnog tužilaštva je, kaže advokatkinja UNS-a, da utvrdi ko je zaista odgovoran.

„Jelena Zorić ima pravo da podnese krivičnu prijavu protiv osobe koja je falisifikovala njen potpis ukoliko zna o kome se radi, a ukoliko ne zna, prijavu podnosi protiv NN lica.  Ona može da podnese više krivičnih prijava u odnosu na različite osobe. Protiv svih osoba koje su učestvovale u zloupotrebi njenih podataka može podneti prijavu za krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka“, dodala je Konstantinović.

Krivična prijava se, kako je objasnila, podnosi i protiv overitelja, odnosno osobe koja je ispred grada, opštine ili javnog beležnika overila ispravu neistinitog sadržaja.

U odnosu na tu osobu, dodaje, podnosi se krivična prijava za krivično delo Falsifikovanje službene isprave.

 

Bez mogućnosti uvida

Odmah po saznanju da se njeno ime i lični podaci nalaze na spiskovima podrške dvema partijama koje će učestvovati na predstojećim beogradskim izborima Jelena Zorić tražila je da se poništi rešenje o proglešenju izborne liste i da joj Gradska izborna komisija omogući uvid u dokumentaciju. Istog dana, kasno u ponedeljak veče, odgovoreno joj je da je odbijena.

UNS je imao uvid u rešenje GIK-a koje je došlo kao odgovor na novinarkin prigovor na listu „Ćale, ovo je za tebe“ – Petar Đurić. U njemu piše da GIK  nema ovlašćenje da utvrđuje verodostojnost podataka, kao i da bi izborna lista „Ćale, ovo je za tebe“ imala 3 000 potpisa podrške i bez onog od Jelene Zorić.

Gradska izborna komisija je uputila novinarku da pravdu potraži u sudskom postupku – parničnom, da bi dokazala neistinitost isprave, a u krivičnom da bi utvrdila koje je krivično delo načinjeno ukoliko su joj zloupotrebljeni podaci.

 

Ne znaju raspored potpisnika

Predsednik Nove stranke Vladimir Kovačević, u čijoj je dokumentaciji takođe pronađena izjava podrške Jelene Zorić koju ona nije dala, rekao je za N1 u ponedeljak uveče da je zabrinut zbog falsifikovanja potpisa podrške njegovoj izbornoj listi i dodao da sumnja da je potpis poznate novinarke naknadno ubačen.

UNS je zbog toga juče u podne poslao Novoj stranci pitanje da li su došli do dokumentacije koju su predali Gradskoj izbornoj komisiji, kao i koji je po redu potpisnik Zorić, s obzirom na to da je Kovačević rekao da je naknadno ubačena, ali odgovor do sada nismo dobili.

Na isto pitanje UNS-u su iz grupe građana „Ćale, ovo je za tebe“ Petar Đurić naveli da „zaista ne znaju raspored svih 3384 potpisnika“.

Jelena Zorić nije jedina novinarka čiji su se podaci našli među izjavama podrške nekoj izbornoj listi.

UNS je pitao grupu građana „Ćale ovo je za tebe“ da li je neko od novinara dao potpis podrške njihovoj listi, a da znaju da je zaista podržao ono što rade.

„Zašto se vrši izdvajanje novinara iz 3384 potpisa, a ne lekari, učitelji, radnici, službenici ili bilo koji drugi obični građanin bez obzira na profesiju?“, rekli su iz ove grupe građana.

Otvoreno zalaganje za jednu političku stranku ili opciju nespojivo je s novinarskom profesijom piše u Kodeksu novinara Srbije.

U Kodeksu se navodi i da „učešće u političkoj, izbornoj ili medijskoj kampanji (političke stranke/kompanije, i slično), ne može da se obavlja istovremeno s novinarskim/uredničkim poslom“.

Zato ne treba da čudi što je Jelena Zorić za Novu S rekla da izjavu podrške ne bi dala ni svom ocu jer bi to narušilo njen novinarski kredibilitet.

Tekst je prenet sa portala UNS.

Click