Šansa za zdravlje i dostojanstvo beskućnika usred pandemije

14. July 2020.
Humanitarna organizacija ADRA je, u saradnji sa građanima i drugim organizacijama, u protekla tri meseca podržavala osobe u situaciji beskućništva u Beogradu hranom i zaštitnim sredstvima, a od juna i olakšavanjem pristupa zdravstvenoj zaštiti.
9VM6JRhQ---Copy

U protekla tri meseca periodu naglasak ADRA je radila sa beskućnicima u Beogradu kojima je težak život dodatno otežan svime što je pandemija virusa Covid-19 donela sa sobom. Uobičajene aktivnosti u okviru programa “Drumodom” su proširene podelom hrane i zaštitnih sredstava. Od juna pruža se i medicinsku pomoć – savetovanje, upućivanje na sistem zdrsvstvene zaštite, pomoć u komunikaciji i pokrivanje troškova lečenja. Uobičajene aktivnosti su takođe bile prilagođene novoj situaciji. Nastavljen je rad na terenu kako bi se smanjila štetu uzrokovana boravkom na ulici i pokušalo da se pronađu privremena i trajna rešenja za osobe u situaciji beskućništva. Kroz kontinuiranu psihosocijalnu podršku osnaživani su njihovi lični kapaciteti i vraćalo dostojanstvo. Takođe, aktivno se radilo na podršci u procesu dobijanja ličnih dokumenata i ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Ovo je bilans za protekla tri meseca:

522 savetovanja

137 psiholoških savetovanja

108 upućivanja na institucije i organizacije

115 posredovanja u komunikacije sa institucijama i organizacijama

10 praćenja u ustanove i organizacije

42 akcije podele odeće i obuće

4 donacija ćebadi, vreća za spavanje i dr.

3219 podeljenih paketa sa hranom i higijenom (Covid-19)

262 lekarska pregleda. 

Najgore prošli oni već zaboravljeni

Ovi Beograđani su o marta suočeni sa višestruko povećanim rizikom po zdravlje i naglim gubitkom prilika da prihoduju na bilo koji način. Neprilike koje je donosio policijski čas za beskućnike je izveo pred nemoguću situaciju; dok su se drugi borili sa frustracija zatvaranja u svoje kuće i stanove, oni nisu imali gde da se zatvore.  Sve te okolnosti povećale su nivo uznemirenosti a emocionalno i psihičko zdravlje postali dodatno narušeno. ADRA, razvojna i humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve, pripremila je i podelila 3,200 paketa sa hranom i zaštitnim higijenskim sredstvima i podelimo najugroženijim među beskućnicima. Ovo su omogućile donacije ADRA International, Humanitarne organiazcije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, i građana koji su učestvovli u kampanji za grupno finansiranje vođene uspomoć Catalyst Balkans na portalu https://donacije.rs. Od juna, uz podršku Slovak Aid – Agencije za međunarodnu pomoć Republike Slovačke, podrška je proširi sa dva medicinska tima koji pružaju zdravstvenu zaštitu na terenu i povezuju korisnike sa sistemom zdravstvene zaštite.

Od posebnog značaja je uspeh pomenute kampanje u kojoj je učestvovalo oko 70 građana u okviru koje je sakupljeno 727,000 dinara. Solidarnost u ovim i bilo kojim vermenima je presudna. Ona raster kada imamo priiku da upoznamo svoje sugrađane u situaciji beskućništva. S tim ciljem ADRA na svom vebsajtu objavljuje životne priče beogradskih beskućnika. U poslednjem intervjuu, koji je pripremio Vuk Vučković, o tome kako izgleda biti žena na ulici govori, bez ulepšavanja i kako jeste, Dragana Božović Gaga.

Šta je “Drumodom”?

Sve navedene aktivnosti deo su programa “Drumodom”. On je sačinjen iz tri nivoa podrške.

Na prvom nivou, kroz samo specijalizovano vozilo Drumodom, nude se usluge besplatnog  tuširanja, upotrebu toaleta, pranje veša, šišanja, kao i socijalne i psihološke podrške stručnog tima. Takođe, on obuhvata i zdravstvena savetovanja, trijažu, upućivanje na sistem zdravstvene zaštite, pomoć u komunikaciji, pokrivanju troškova lečenja i praćenje hroničnih bolesnika.

Drugi nivo čini podrška u obezbeđivanju ličnih dokumenata, ostvarivanju prava iz zdravstvene i socijalne zaštite i ostalih osnovnih ljudskih prava. Osobe u situaciji beskućništva su nepoverljive prema institucijama a često i nemotivisane da se bore za sebe. Postoje i ozbiljne prepreke koje ne mogu da savladaju sami. Zbog toga je neophodno da ih neko motiviše, čeka sa njima u redu, popuni obrazac, pročita i objasni ga. Najčešće neko mora da preuzme i komunikaciju sa službenicima. Na ovom nivou iznalazimo rešenja i u vidu smeštaja – privremenog ili trajnijeg, ili pomoći oko zaposlenja.

Treći nivo podrazumeva saradnju sa svim drugim udruženjima, ustanovama i organizacijama nastojimo da se nađu trajnija, sistemska, rešenja. Iznalaženje takvih rešenja je dugotrajan ali neophodan posao kako bi se smanjio rizik od beskućništva a onima koji su već u toj situaciji pruži pravovremena i adekvatna sistemska podrška.

Kome su usluge namenjene?

  • Osobama bez krova nad glavom – spavaju napolju ili koriste napuštene objekte, automobile, vagone kao skloništa u kojima provode dane i noći.
  • Osobama u privremenom smeštaju ili onima koji često menjaju smeštaj (osobama na privremenom smeštaju za beskućnike, žene žrtve nasilja, stare, migrante, itd.)
  • Osobama koje se nalaze u uslovima nesigurnog stanovanja ili pod pretnjom od iseljenja (interno raseljenim licima, osobama koje žive u neformalnim naseljima, itd.)
  • Osobama u uslovima neadekvatnog stanovanja (žive u objektima koji ne odgovaraju standardima kvalitetnog stanovanja – neformalnim naseljima, neuslovnim objektima itd.)
Click