Beogradski maraton formirao Medicinski tim

29. May 2020.
Medicinski tim Beogradskog maratona sastavljen je od vrhunskih stručnjaka iz različitih medicinskih specijalnosti
beogradski maraton 4
Foto: Beogradski maraton

Ovogodišnji 33. Beogradski maraton trebalo je da se održi 26.04.2020. godine, kao kvalifikacioni maraton za Svetsko masters maratonsko prvenstvo 2021. – u okviru World Marathon Majors Serije kojoj pripadaju najveći svetski maratoni Njujorški, Berlinski, Čikaški, Bostonski, Tokijski i Londonski.

Zbog proglašenja svetske pandemije prouzrokovane virusom COVID 19, takođe poštujući donete mere Vlade Republike Srbije u cilju zaštite stanovništva Srbije od pandemije, a po dogovoru sa predstavnicima grada Beograda, Beogradski maraton je još 12.03.2020. doneo odluku da, ovaj najveći i najznačajniji tradicionalni međunarodni sportski događaj u Srbiji, odloži za 18.10.2020. godine.

“U okviru priprema za 33. Beogradski maraton, kao i ranijih godina, pristupili smo realizaciji različitih značajnih programa i projekata koji za cilj imaju dalji razvoj trkačkog pokreta u Srbiji, promociju Beograda i Srbije u svetu, zdravstvenu zaštitu trkača i učesnika Beogradskog maratona i drugih događaja u organizaciji Beogradskog maratona, zaštitu životne sredine, dalji razvoj humanitarnih aktivnosti u okviru Beogradskog maratona, kao i posebnu brigu o osobama sa invaliditetom, kao i njihovo uključivanje u sportske i rekreativne akivnosti” – izjavio je Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona.

“Svakako, jedna od najbitnijih oblasti o kojoj brinemo i kojoj posvećujemo posebnu pažnju, još od samog osnivanja i organizacije prvog Beogradskog maratona je zdravstvo, odnosno medicinska briga i zaštita. U cilju daljeg napreka u ovoj oblasti, Beogradski maraton je formirao Medicinski tim sastavljen od sedam vrhunskih stručnjaka iz medicine –  različitih specijalnosti, na čelu sa Prof. dr Goranom Rađenom kao medicinskim direktorom Beogradskog maratona. Ostali članovi tima su Prof. dr Dušan Lekić, Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, Prof. dr Jovan Đurović, Dr Marija Anđelković, Dr Rade Babović i Dr Daniel Pešić. Tako nastavljamo tradiciju započetu pre gotovo 30 godina kada je Beogradski maraton, među prvima u okruženju, imao medicinskog direktora Prof. dr Dušana Lekića i uže specijalizovanu maratonsku medicinsku ambulantu, ali pokazujemo i ozbiljnost i odgovornost u ovoj značajnoj oblasti za rad i organizaciju ovako velikog i kompleksnog sportskog događaja. Tim će se u narednom periodu, po potrebi,  proširivati i imati u potpunosti definisan delokrug aktivnosti. Medicinska bezbednost svakog učesnika u našim programima je naš prioritetni zadatak i u tom smislu smo predvideli i niz aktivnosti i medijskih objava iz ove oblasti. O našim aktivnostima obavestili smo i AIMS ( Svetsko udruženje maratona i uličnih trka ) i dobili njihovu podršku, kao i prepoznavanje kvaliteta našeg rada, u godini  kada ćemo obeležiti 30 godina od kako je Beogradski maraton postao član ove najveće sportske međunarodne Asocijacije. Takođe smo se, pre formiranja našeg Medicinskog tima, konsultovali i dobili punu podršku od strane IIRM (International Institut for Race Medicine – Međunarodni Institut za trkačku medicinu), referentne međunarodne strukovne organizacije čiji je Beogradski maraton takođe član, a u čijem sastavu delaju  i medicinski direktori maratona u Njujorku, Bostonu, Čikagu, Tokiju. Uskoro ćemo sa njima imati i konkretne oblike saradnje, zasnovane na ustanovljenim protokolima i primerima dobre prakse kada je u pitanju medicinska podrška ovakvim događajima.  Beogradski maraton je, tako, ponovo načinio pionirske korake u regionu i stvorio uslove za dalji uspešan napredak kompletne organizacije ovog događaja”- nastavio je  izjavu Nikolić.

„Beogradski maraton je, kao trkački događaj, deo trkačke zajednice i u osnovi je pokret zdravlja i kao takav promoviše zdrav i aktivan način života u svim kategorijama stanovništva, a od 2015. godine u toj funkciji je i Trkačko rekreativna sekcija „Beogradski maraton“ sa osmišljenim sistemom obaveštavanja, edukacije i aktiviranja građana u ovoj oblasti i to u cilju borbe protiv savremenih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, gojaznost, šećerna bolest i depresija od kojih boluje i umire veliki broj ljudi svake godine. To je izuzetno veliki problem domaćeg i svetskog savremenog društva. Dokazano najbolja prevencija, a u mnogim slučajevima i preporučeni vid terapije u ovakvim teškim situacijama po stanovništvo, je kontrolisana fizička aktivnost, a posebno trčanje kao vrsta rekreacije. Trčanje je jednostavna aktivnost dostupna svima tokom cele godine, lako je primenjiva u različitim prostorima, prihvatljiva od oba pola i u svim uzrasnim kategorijama. Mnoge države su u ovoj oblasti donele odgovarajuće strategije i propise u promociji i podršci trčanja kao zdravog načina života i njegovog značajnog doprinosa javnom zdravlju, odnosno poboljšanju zdravlja stanovništva, unapređenju kvaliteta života i produženju životnog veka“ – završio je svoju izjavu, povodom formiranja Medicinskog tima, Dejan Nikolić.

Click