Prijavite se na Hartefaktov rezidencijalni umetnički program

14. April 2021.
Fondacija Hartefakt Fond u saradnji sa Ćendra Multimedija otvara poziv za umetničke rezidencije koje će se realizovati u okviru zajedničkog projekta Reconnection 2.0. Program je osmišljen tako da služi kao prostor u kome umetnici mogu da promišljaju i rade na stvaranju novih umetničkih dela/praksi tokom jednomesečnog boravka na Kosovu i u Srbiji.
Rezidencije vizual

Pozivaju se umetnici/ce stariji od 20 godina, sa Kosova i iz Srbije, koji stvaraju u okviru u okviru različitih oblasti: književnost, gluma, muzika, vizuelne umetnosti, dizajn kostima, koreografija itd. Tokom procesa selekcije biće izbarano po dva umetnika koji će biti nagrađeni jednomesečnim boravkom na Kosovu/Srbiji, nakon čega će publici predstaviti rezultate nastale tokom rezidencije.

Umetnici sa Kosova zainteresovani za jednomesečni boravak u Srbiji, prijavljuju se slanjem CV-a i motivacionog pisma na: info@qendra.org sa naznakom: Srbija / Umetničke rezidencije Reconnection 2.0

Umetnici iz Srbije, zainteresovani za jednomesečni boravak na Kosovu, prijavljuju se slanjem CV-a i motivacionog pisma na: prijava@heartefact.org sa naznakom Kosovo / Umetničke rezidencije Reconnection 2.0

Rok za prijavu: Petak, 30. april 2021. u 23:59.

Rezidencije će biti realizovane tokom perioda od juna do decembra 2021, a precizni datumi jednomesečnih boravaka odlučivaće se u dogovoru sa svakim umetnikom.

Umetnička rezidencija Reconnection 2.0 uključuje:

  • Jednomesečni boravak na Kosovu/Srbiji
  • Putne troškove
  • Troškove smeštaja
  • Osnovnu naknadu za lične troškove tokom boravka
  • Promotivni događaj dela umetnika uopšte, a posebno umetničkih dela nastalih tokom boravka

Projekat Reconnection 2.0 finansira Evropska unija, kojom upravlja Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Click