Pregovaračko Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine uskoro u Briselu

17. January 2020.
Vlada Srbije trebalo bi da na narednoj sednici usvoji finalnu verziju Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, i da je uputi u Brisel, izjavio je danas državni sekretrar Ministarstva zaštite životne sredine i šef pregovaračkog tima Srbije Ivan Karić.
Zeleni_Srbije_3
Ivan Karić. Foto: Medija centar Beograd

“Nakon što je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 dobila pozitivno mišljenje nadležnih odbora Skupštine Srbije i Nacionalnog konventa o EU, ostalo je da se nakon finalnog usvajanja na Vladi Srbije, što se očekuje naredne nedelje, pregovaračka pozicija pošalje u Brisel”, kazao je on agenciji Beta.

Objasnio je da će Evropska komisija, taj dokument proslediti zemljama članicama na razmatranje, kako bi Srbija konačno bila spremna da otvori pregovaračko poglavlje i započne pregovore.

Karić je kazao da Pregovarčka pozicija za Poglavlje 27 sadrži, pored teksta o statusu i planovima primene, i 14 strateških dokumenata koji se pored ostalog odnose na direktive o upravljanju otpadom, upravljanju vodama, na industrijsku direktivu.

“Dokument sadrži detalje koliko je sredstava potrebno kako bi se privreda i društvo prilagodili standardima EU, kao i izvore finansiranja i prelazne periode, koji su potrebni za usklađivanje”, kazao je Karić.

Kako je podsetio, procenjeno je da će samo primena Direktive o industrijskim emisijama, odnosno prilagođavanje standardima EU, javni i privatni sektor koštati 1,3 milijarde evra.

Kao primer je naveo da je država analizirala 227 industrijskih postrojenja u zemlji, od čega će se za 68 tražiti prelazni periodi.

Istakao je ovo je od izuzetnog značaja, u trenutku kada je neophodno smanjiti aerozagađenje, jer će primena ove direktive doneti čistiji vazduh.

“Javnom sektoru biće potrebno i 7,5 milijardi evra za prilagođavanje u oblasti vode za piće, otpadnih voda, otpada, i mulja”, kazao je on.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da se ta ulaganja finansiraju Iz fondova EU sa 64 odsto, iz budžeta države sa 18 odsto, budžeta lokalnih samouprava sa četiri odsto, a od zajmova sa 14 procenata.

Karić je kazao da se u dokumentu predlažu i adaptacioni periodi za prilagpođavanje određenih delova privrede standardima EU, ali da o detaljima ne može da govori dok se sa predlogom Srbije ne upozna Evropska komisija.

Naglasio je da je sve temeljno urađeno i da će Srbija moći da odbrani te svoje zahteve, kako bi se privreda transformisala bez posledica, prešla na ekološki način poslovanja i postala konkurentna na tržištu.

Karić je ukazao i da je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 složen dokument na čijoj je izradi radilo 150 ljudi iz 28 institucija više od dve godine.

Prema njegovim rečima, pristupanje EU pruža dobru priliku za Srbiju da poboljša zaštitu životne sredine koja je od suštinskog značaja za bolji kvalitet života građana Srbije, a ubrzavanjem procesa pregovora država teži ostvarivanju tih ciljeva.

Kako je istakao, mora se težiti čistijem transportu, manje zagađujućim industrijama, korišćenju goriva visokog kvaliteta, promeni ponašanja i održivim sistemima grejanja domaćinstava.

“EU je razvila sisteme zahteva – od praćenja do upravljanja kvalitetom vazduha kroz različite instrumente i želimo da ubrzamo njihovu primenu. Upravo na ovaj način Pregovaračka pozicija dobija primenu i u praksi i obezbeđuje bolje životne uslove i zdravlje naših građana”, rekao je Karić.

Click